skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Consequences of Saljuqid's Immigration to Khorasan (1041-1025/ 433-416)

Mohsen Rahmati

تحقیقات تاریخ اجتماعی, 01 September 2011, Vol.1(1), pp.41-61

ISSN: 2383-0484 ; E-ISSN: 2383-0492

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backgrounds and Consequences of Fars State Elites Immigration: the Case Study of Shiraz Hashemieh Family (1207-1245 AH)

Mohammad Keshavarz Beyzai ; Abbas Ghadimi Ghidari

پژوهش های تاریخی, 01 September 2017, Vol.9(3), pp.33-48

ISSN: 2008-6253 ; E-ISSN: 2476-3306 ; DOI: 10.22108/jhr.2017.21781

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Socio-cultural and Religious Factors on the Baluch Immigration from Zahedan across the Border (during First Pahlavi Era)

Azam Riahi

تحقیقات تاریخ اجتماعی, 01 August 2016, Vol.6(2), pp.43-63

ISSN: 2383-0484 ; E-ISSN: 2383-0492

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany and the leadership of the European Union's foreign policy: Case Study withdrawal of Great Britain and the issue of immigration

Ali Esmaeiliardakani

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 January 2018, Vol.6(23), pp.303-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140 ; DOI: 10.22054/QPSS.2018.14087.1489

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on Fishing and Immigration Process of Cuttle Fish in Waters of Bushehr Province (1996-1997)

N. Niamimandi

‬‭Majallah-i ̒Ilmī-i Shīlāt-i Īrān, 01 January 1998, Vol.8(4), pp.57-72

ISSN: 1026-1354 ; E-ISSN: 2322-5998

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Labor Force Supply by Afghan Refugees on Unemployment in Iran

Seyed Mostafa Hosseini ; Bijan Baseri ; Gholamreza Abbasi

Faslnāmah-i Pizhūhish/Nāmah-i Iqtisādī, 01 October 2018, Vol.18(70), pp.209-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-210X ; DOI: 10.22054/JOER.2018.9565

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishment of charitable associations and Iranian schools in Eshgh Abad and Tashkand during Qajar dynasty (1907 â 1927)

S Lorestani ; A Alisufi ; A Ramezani

پژوهش های تاریخی, 01 August 2014, Vol.6(2), pp.1-18

ISSN: 2008-6253 ; E-ISSN: 2476-3306

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influencing Factors on Population Growth in Metropolises from the Viewpoints of Experts: Case Study of Tehran

F. Mansourian ; S. Khazaie ; S. P. Shariatpanahi ; M. Moshfegh

Interdisciplinary Studies in the Humanities, 01 February 2016, Vol.8(1), pp.21-44

ISSN: 2008-4641 ; E-ISSN: 2008-4846 ; DOI: 10.7508/isih.2016.29.002

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congruence of State and Nation and its Effects on Economic Development of Societies: The Comparative – longitudinal Study during the Years between 1990 and 2004

Masoud Motllebi ; Jamal Khan Mohammadi

Dulat/pizhūhī, 01 April 2017, Vol.3(9), pp.195-241

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2017.13452.121

Toàn văn sẵn có

10
Eurodac انگشت نگاری و.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurodac انگشت نگاری و.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-152-5 ; DOI: 10.2847/19618

Toàn văn sẵn có

11
که خواستار کودکان المللی حمایت بین هستند
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

که خواستار کودکان المللی حمایت بین هستند

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-212-6 ; DOI: 10.2847/264

Toàn văn sẵn có

12
انگشت نگاری و Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

انگشت نگاری و Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-162-4 ; DOI: 10.2847/20596

Toàn văn sẵn có

13
انگشت نگاری و Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

انگشت نگاری و Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-202-7 ; DOI: 10.2847/25321

Toàn văn sẵn có

14
که خواستار کودکان المللی حمایت بین هستند
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

که خواستار کودکان المللی حمایت بین هستند

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-172-3 ; DOI: 10.2847/21442

Toàn văn sẵn có

15
Eurodac انگشت نگاری و
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurodac انگشت نگاری و

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-192-1 ; DOI: 10.2847/2359

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

هويت و مهاجرت از ديدگاه ميلان كوندرا

مریم ساسان

Naqd-i Zabān va Adabīyyāt-i Khārijī, 01 June 2016, Vol.7(1)

ISSN: 2008-7330 ; E-ISSN: 2588-7068

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of Crime-proneness with regard to the Policy of Mehr Housing

Mohammad Ali Babai ; Maryam Ghorbanpur Rasekh Danesh

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 January 2015, Vol.3(9), pp.33-56

ISSN: 2345-3575

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of employment fields in nonagricultural section of rural locations.

Shahabi ,Simak ; Dehghani ,Abbas Ali ; Akbari ,Nemat Ollah

Report Number: 22724

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the special consequences of the Barij essence industrial complex of Kashan in the development of neighboring rural areas

Mohsen Shaterian ; Sedighe Kiani Salmi ; Mahmood Ganjipour

Rāhburdhā-yi tusi̒ah-i rūstāyī, 01 April 2017, Vol.4(1), pp.60-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2383-2657 ; E-ISSN: 2383-1995 ; DOI: 10.22048/rdsj.2017.51044.1526

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Positive Economic Framework in the Quran: A Case Study on the Positive Statements of Material and Spiritual Progress)

Amir Khadem Alizadeh ; Hosein Ghafor Zadeh

Āfāq-i Dīn, 01 July 2016, Vol.7(25), pp.83-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252 ; DOI: 10.22054/RJQK.2016.7086

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2006  (4)
 3. 2007đến2010  (5)
 4. 2011đến2014  (15)
 5. Sau 2014  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (33)
 2. Khác  (8)
 3. Sách  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Asylum Support Office
 2. Masomeh Sofian
 3. Rooholla Moradi
 4. S. P. Shariatpanahi
 5. F. Mansourian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...