skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of magnetic impurities on upper critical fields in the high- t c superconductor la-doped cafe 2 as 2

Jung, Soon-Gil ; Shin, Soohyeon ; Jang, Harim ; Mikheenko, Pavlo ; Johansen, Tom H ; Park, Tuson

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(8), p.085009 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa766c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic flux instability in nbn films exposed to fast field sweep rates

Baruch-El, E ; Baziljevich, M ; Johansen, T H ; Zhou, X Y ; Jia, X Q ; Jin, B B ; Shaulov, A ; Yeshurun, Y

Superconductor Science and Technology, 2018, Vol.31(10), p.105008 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aadacb

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergetic pinning centres in bazro 3 -doped yba 2 cu 3 o 7-x films induced by srtio 3 nano-layers

Crisan, A ; Dang, V S ; Mikheenko, P ; Ionescu, A M ; Ivan, I ; Miu, L

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(4), p.045012 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa5edf

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic flux avalanches in a superconducting mgb 2 tape

Qureishy, T ; Laliena, C ; Martínez, E ; Qviller, A J ; Vestgården, J I ; Johansen, T H ; Navarro, R ; Mikheenko, P

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(12), p.125005 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa9244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosis 666: The great evil spirit

Fruke, Wilfred

Norway rock magazine, 2012, Nr. 4 = nr. 66, pp.59-59

ISSN: 1890-5838

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deströyer 666: Wildfire

Østli, Ronny

Norway rock magazine, 2016, Nr. 2 = Nr. 83, pp.61-61

ISSN: 1890-5838

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deströyer 666: Phoenix rising

Kvam, Martin

Norway rock magazine, 2012, Nr. 5 = nr. 67, pp.48-48

ISSN: 1890-5838

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food advertising towards children and young people in Norway

Bugge, Annechen Bahr

Appetite, 01 March 2016, Vol.98, pp.12-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desiring foods: Cultivating non-attachment to nourishment in Buddhist Sri Lanka

Van Daele, Wim

Appetite, 01 October 2016, Vol.105, pp.212-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.04.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between sociocultural home environmental factors and vegetable consumption among Norwegian 3–5-year olds: BRA-study

Kristiansen, Anne Lene ; Bjelland, Mona ; Himberg-Sundet, Anne ; Lien, Nanna ; Frost Andersen, Lene

Appetite, 01 October 2017, Vol.117, pp.310-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.06.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces

Kildal, Charlotte Lilleby ; Syse, Karen Lykke

Appetite, 01 May 2017, Vol.112, pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.12.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of dissociation on willingness to eat meat are moderated by exposure to unprocessed meat: A cross-cultural demonstration

Kunst, Jonas R ; Palacios Haugestad, Christian Andrés

Appetite, 01 January 2018, Vol.120, pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating patterns in adolescents with type 1 diabetes: Associations with metabolic control, insulin omission, and eating disorder pathology

Wisting, Line ; Reas, Deborah Lynn ; Bang, Lasse ; Skrivarhaug, Torild ; Dahl-Jørgensen, Knut ; Rø, Øyvind

Appetite, 01 July 2017, Vol.114, pp.226-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.03.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too sweet to eat: Exploring the effects of cuteness on meat consumption

Zickfeld, Janis H ; Kunst, Jonas R ; Hohle, Sigrid M

Appetite, 01 January 2018, Vol.120, pp.181-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.08.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gremlins- droogs- 666

Mumford, Christian

Gateavisa, 2013, Nr. 194 = Nr. 1, pp.23-23

ISSN: 0802-2216

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

F-16 oppgraderinger og 666

Mathisrud, Nils

Flyhistorie : norsk luftfartshistorisk magasin, 2011, Nr. 21, pp.4-7

ISSN: 1891-1048

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice through participation: Student engagement in Nordic classrooms

Klette, Kirsti ; Sahlström, Fritjof ; Blikstad-Balas, Marte ; Luoto, Jennifer ; Tanner, Marie ; Tengberg, Michael ; Roe, Astrid ; Slotte, Anna; Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Education Inquiry, 2018, Vol. 9(1), pp. 57-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-4508 ; DOI: 10.1080/20004508.2018.1428036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Anmeldelse]

Kvam, Martin

Norway rock magazine, 2009, Årg. 9, nr. 3 = nr. 47, pp.51-51

ISSN: 1890-5838

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dødheimsgard: 666 international

Kvam, Martin

Norway rock magazine, 2011, Nr. 3 = nr. 59, pp.45-45

ISSN: 1890-5838

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional analyse Samisk område 2013. Næringsutvikling og attraktivitet

Vareide, Knut ; Nygaard, Marit Owren

Vareide, K. & Nygaard, M.O. Regional analyse Samisk område 2013. Næringsutvikling og attraktivitet. Bø: Telemarksforsking, 2014

ISBN: 978-82-7401-666-8

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (129)
 2. Toàn văn trực tuyến (126)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (47)
 2. 1976đến1994  (26)
 3. 1995đến2006  (11)
 4. 2007đến2013  (106)
 5. Sau 2013  (141)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (123)
 2. Danish  (1)
 3. German  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Abeloos, B.
 2. Arabidze, G.
 3. Asquith, L.
 4. Barillari, T.
 5. Bartoldus, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...