skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.811  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talliumforgiftning; meddelelse om et tilfelle.
Thallium poisoning; report of a case

Mørstad, K S

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 01 November 1954, Vol.74(21), pp.679-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001 ; PMID: 13226330 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selenforgiftning.
Selenium poisoning

Harnaes, K ; Strand, R

Nordisk medicin, 01 September 1955, Vol.54(35), pp.1353

ISSN: 0029-1420 ; PMID: 13266128 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jerntabletter som årsak til akutt appendicitt.
Iron tablets causing acute appendicitis

Hatteland, K ; Norden, A B

Nordisk medicin, 19 January 1956, Vol.55(3), pp.106-7

ISSN: 0029-1420 ; PMID: 13288894 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talliumforgiftning; med rottegift.
Thallium poisoning by rodenticide

Omland, G

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 15 February 1956, Vol.76(4), pp.118-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001 ; PMID: 13311888 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talliumforgiftning; kasuistisk meddelelse.
Thallium poisoning; case report

Gadeholt, H

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 15 August 1956, Vol.76(16), pp.559-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001 ; PMID: 13380824 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTS OF ALLOYING ELEMENTS ON THE CORROSION OF ALUMINUM IN WATER AT HIGH TEMPERATURES

Videm, K.

Tek. Ukeblad, 1958, Vol.105 18

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORROSION AND HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF METALS, SYMPOSIUM, MAY 3, 1960 - NP-11056; SI-Pub.-290

Report Number: NP-11056; SI-Pub.-290 ; DOE Contract Number: None

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORROSION AND HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF METALS, SYMPOSIUM, MAY 3, 1960

Sentralinstitutt for Industriell Forskning, Blindern, Norway (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE METHOD OF NEUTRON DIFFRACTION IN THE STUDY OF MAGNETIC STRUCTURES

Andresen, A.F.

Svensk Kem. Tidskr., 1961, Vol.73

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE METHOD OF NEUTRON DIFFRACTION IN THE STUDY OF MAGNETIC STRUCTURES

Andresen, A.F; Institutt for Atomenergi, Kjeller, Norway (Corporate Author)

Svensk Kem. Tidskr, 01 January 1961, Vol.: 73

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHYSICAL METALLURGY OF MAGNESIUM AND ITS ALLOYS

Oestby, J.B.

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met., 1962, Vol.22

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BERYLLIUM IN MAGNESIUM

Gundersen, Kj.

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met., 1962, Vol.22

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHYSICAL METALLURGY OF MAGNESIUM AND ITS ALLOYS

Oestby, J.B; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met, 01 November 1962, Vol.: 22

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BERYLLIUM IN MAGNESIUM

Gundersen, Kj; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met, 01 November 1962, Vol.: 22

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXPERIENCE WITH STATISTICAL QUALITY CONTROL IN PRODUCTION SINTERING OF URANIUM DIOXIDE

Jakobsen, G. ; Aas, S.

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met., 1963, Vol.23

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXPERIENCE WITH STATISTICAL QUALITY CONTROL IN PRODUCTION SINTERING OF URANIUM DIOXIDE

Jakobsen, G ; Aas, S; Institutt for Atomenergi, Kjeller, Norway (Corporate Author)

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met, 01 October 1963, Vol.: 23

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURAL PROPERTIES OF d AND f METAL HYDRIDES

Pedersen, B.

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met., 1965, Vol.25

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURAL PROPERTIES OF d AND f METAL HYDRIDES

Pedersen, B; Universitetet, Oslo (Corporate Author)

Tidsskr. Kjemi, Bergvesen Met, 01 March 1965, Vol.: 25

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FREMGANGSMAATE TIL DEHYDRATISERING AV MAGNESIUMKLORID

E. Richard Nightingale, Jr ; Edward J. Barrasso

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLADDING TUBES FOR ATOMIC REACTORS ARE PRODUCED AT RAUFOSS.

Maskin 3: No. 9, 30., 1970

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.811  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (124)
 2. Toàn văn trực tuyến (11.662)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (21)
 2. 1972đến1982  (2.403)
 3. 1983đến1993  (4.985)
 4. 1994đến2005  (3.003)
 5. Sau 2005  (1.394)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (118)
 2. French  (8)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (2)
 5. Danish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nora, Vittorio De
 2. Ettel, Victor Alexander
 3. Nidola, Antonio
 4. Adjemian, Alain
 5. Carbonnel, Henri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...