skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Medicine xóa Tất cả các phiên bản Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the effect of an Interactive Dynamic Referral Interface (IDRI) on the quality of referral letters from general practitioners to gastroenterologists: a randomised cross-over vignette trial.

Eskeland, Sigrun Losada ; Brunborg, Cathrine ; Rueegg, Corina Silvia ; Aabakken, Lars ; de Lange, Thomas

Eskeland, Sigrun Losada Brunborg, Cathrine Rueegg, Corina Silvia Aabakken, Lars de Lange, Thomas . Assessment of the effect of an Interactive Dynamic Referral Interface (IDRI) on the quality of referral letters from general practitioners to gastroenterologists: a randomised cross-over vignette trial.. BMJ Open. 2017, 7(6) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1136/bmjopen-2016-014636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forbedret grensesnitt for fremvisning av valgbare programfunksjonalitetskontrollere som er relevant for et valgt objekt

Butcher, Aaron M ; Harris, Jensen M ; Satterfield, Jesse Clay ; Morton, David A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtrerende brukergrensesnitt for en dataoppsummeringstabell

Hawking, Robert G ; Folting, Allan ; Vial, Thibaut

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods, devices and computer program products for interactive musical improvisation guidance

Kluge Espen

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boring av brønnboringer med optimale fysiske borestrengforhold

Mathiszik, Holger ; Neubert, Michael ; Ballantyne, Ray

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utvidbar objektforhandsviser i en shell-browser

Kurtz James Brian ; Hally Judson Craig ; Devorchik David George ; Beam Tyler Kien

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåte, anordning og system for import av tekstdata til en database

Gupta, Atul ; Singh, Amar

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overforing av eksplisitte kommandoer og funksjoner ved bruk av DICOM Query Retrieve

Fimreite Svein

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forbedringer vedrorende grafiske brukergrensesnitt

Stein Michael Lewis ; Epstein Owen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dashbord for sokemotor

Rappaport Alain T ; Adamson Dan ; Shih Leo ; Choe Timothy B

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grensesnitt for en kontorprogramvare og et brukergrensesnitt

Mullender Maarten W ; Koronthaly David ; Parker Jared R ; Gersten Thomas K ; Abel Todd J ; Sanchez Lawrence M ; Salgado Rolando Jimenez

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intensjonell adressering og ressursforesporsel i datanettverk

Seljeseth Kurt Arthur

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brukergrensesnitt for et biomedisinsk analysesystem

Mandler, Alan ; Allen, Gary L ; Chamberlain, Marsh ; Deluzuriaga, Luis ; Kennel, Donald J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boring av bronnboringer med optimale fysiske borestrengforhold

Mathiszik Holger ; Neubert Michael ; Ballantyne Ray

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtrerende brukergrensesnitt for en dataoppsummeringstabell

Hawking Robert G ; Folting Allan ; Vial Thibaut

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System og fremgangsmate for a lagre ting og for a forfolge tingenes bruk

Nguyen Thuy T ; Massey Richard

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intensjonell adressering og ressursforesporsel i datanettverk

Seljeseth Kurt Arthur

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utvidbar objektforhandsviser i en shell-browser

Kurtz James Brian ; Hally Judson Craig ; Devorchik David George ; Beam Tyler Kien

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forbedret grensesnitt for fremvisning av valgbare programfunksjonalitetskontrollere som er relevant for et valgt objekt

Butcher Aaron M ; Harris Jensen M ; Satterfield Jesse Clay ; Morton David A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brukergrensesnitt for a opprette en regnearkdataoppsummeringstabell

Folting Allan ; Tupaj Konrad ; Weber Brandon ; Carlevato Denise Cathleen ; Viegers Sander Martijn

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2005  (6)
 3. 2006đến2008  (17)
 4. 2009đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (42)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Olsen Oystein Haug
 2. Grodum Nicolay
 3. Folting Allan
 4. Seljeseth Kurt Arthur
 5. Devorchik David George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...