skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 647  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway

Quirino Puzo ; Lars Mehlum ; Ping Qin

PLoS ONE, Vol.13(9), p.e0205035 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barnet på det innvandringspolitiske alter?
The child on the immigration policy altar?

Alnaes-Katjavivi, Patji ; Lie, Mons

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2016, Vol.136(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barnet på det innvandringspolitiske alter?
The child on the immigration policy altar?

Alnæs-Katjavivi, Patji ; Lie, Mons

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 15 March 2016, Vol.136(5), pp.387-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0807-7096 ; PMID: 26983135 Version:1 ; DOI: 10.4045/tidsskr.16.0007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re: Barnet på det innvandringspolitiske alter?
Re: The child on the immigration policy altar?

Stördal, Ketil ; Fagerli, Ingebjörg

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2016, Vol.136(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The immigration problem" and Norwegian right-wing politicians

Fangen, Katrine ; Vaage, Mari Nielsen

NFR/222757

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and House Prices in Norway

Frostad, Astrid Øksendal; Su, Xunhua ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet for Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Institutt for Samfunnsøkonomi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrasjon og Psykososial helse ; Immigration and Psychosocial Health

Memarzadeh, Salaheddin; Saksvik, Per Øystein ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Psykologisk Institutt

Toàn văn sẵn có

8
Editorial perspectives on the public debate on immigration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial perspectives on the public debate on immigration

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Endresen, Ingrid Thorseth

DOI: 10.23865/noasp.16

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Økonomistyring i Politiets utlendingsenhet ; Financial management in the National Police Immigration Unit

Storeide, Kjetil Einan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIDS og innvandring
AIDS and immigration (letter)

Wessel, I

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 1997, Vol.117(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to and from Houston by Nigerians between 1975 and 2005 : The economic and historical consequences

Okparaebo, Theo

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og identitet: Å leve i to verdener ; Immigration and identity: Living in to worlds

Istad, Siw - Janne; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Psykologisk Institutt

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the influence of political orientation on immigration-related attitudes in a Norwegian sample: Social psychological perspectives and empirical investigations

Grøgaard, Simen Christensen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain's on fire!: Economic Crisis, Public opinion and Public policies towards immigration in Spain

Charry, Paula Vargas; Listhaug, Ola ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet for Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Institutt for Sosiologi Og Statsvitenskap

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og identitet: Å leve i to verdener ; Immigration and identity:: Living in two worlds

Istad, Siw - Janne; Kolstad, Arnulf ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Psykologisk Institutt

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og identitet: Å leve i to verdener ; Immigration and identity:: Living in two worlds

Istad, Siw - Janne; Kolstad, Arnulf ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Samfunnsvitenskap Og Teknologiledelse, Psykologisk Institutt

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og helse
Immigration and health

Dalgard, O S

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 1993, Vol.113(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og AIDS
Immigration and AIDS (letter)

Wessel, I

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 1992, Vol.112(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innvandring og HIV-kontroll.
Immigration and HIV control

Holm, E M

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 30 April 1991, Vol.111(11), pp.1406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001 ; PMID: 2042171 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invandring og HIV-kontroll
Immigration and HIV control (letter)

Holm, E M

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 1991, Vol.111(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 647  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (303)
 2. Toàn văn trực tuyến (387)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (23)
 2. 1977đến1989  (18)
 3. 1990đến1998  (105)
 4. 1999đến2008  (173)
 5. Sau 2008  (327)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142)
 2. Danish  (8)
 3. Swedish  (7)
 4. Czech  (4)
 5. Romanian  (4)
 6. German  (4)
 7. Slovak  (3)
 8. Lithuanian  (3)
 9. Hungarian  (3)
 10. French  (3)
 11. Portuguese  (3)
 12. Polish  (3)
 13. Italian  (3)
 14. Maltese  (3)
 15. Greek  (3)
 16. Icelandic  (3)
 17. Dutch  (3)
 18. Spanish  (3)
 19. Finnish  (3)
 20. Croatian  (3)
 21. Japanese  (1)
 22. Chinese  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Flagstad, Øystein
 2. Brøseth, Henrik
 3. Ellegren, Hans
 4. Johansson, Malin
 5. Nordiska Ministerrådet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...