skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban mining: Materialgjenvinning av EE-avfall med fokus på sjeldne jordartsmetaller og edelmetaller ; Urban mining: Recycling of EE-waste focusing on rare earth metals and noble metals

Rusti, Elise Hermo; Flaten, Trond Peder ; Ottesen, Rolf Tore ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effekter av metaller i laksesmolt: Hovedsakelig jern og kobber ; Impact of metals in salmon smolt: Mainly iron and copper

Karlsen, Silje Sæther; Mikkelsen, Oyvind ; Brunsvik, Per ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geokjemisk kartlegging av metaller i jord i Hamar by ; Geochemical mapping of heavy metals in soils in Hamar

Nygard, Ingeborg; Flaten, Trond Peder ; Ottesen, Rolf Tore ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallbelastning i Mo i Rana studert ved transplanterte moseprøver ; Atmospheric Deposition of Metals in Mo i Rana Studied by Means of Moss Bags

Pettersen, Iselin Esp; Flaten, Trond Peder ; Steinnes, Eiliv ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anrikning og omsetning av metaller i innsjøer utsatt for veiavrenning, studert med paleolimnologiske metoder ; Enrichment and cycling of metals in lakes exposed to runoff from roads, studied by paleolimnological methods

Rishatt, Andrea; Riise, Gunnhild ; Rohrlack, Thomas ; Haaland, Ståle ; Meland, Søndre

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellering av overvann og vurdering av tilførsler av tungmetaller fra Jessheim nedbørfelt til Nordbytjern ; Modeling of stormwater and evaluation of heavy metals discharges from Jessheim catchment to lake Norbytjern

Aburayya, Hamdi Yasser Hamdi; Heistad, Arve

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utvikling av passiv prøvetakingsteknologi for miljøovervåkning av metaller i det urbane vannsystemet ; Development of Sample Procedure for use of Passive Samplers (DGT) for Metals in Urbane Wastewater

Hosking, Tone; Mikkelsen, Oyvind ; Muthanna, Tone ; Garmo, Oyvind ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anrikning og omsetning av metaller i innsjøer utsatt for veiavrenning, studert med paleolimnologiske metoder ; Enrichment and cycling of metals in lakes exposed to runoff from roads, studied by paleolimnological methods

Rishatt, Andrea; Riise, Gunnhild ; Rohrlack, Thomas ; Meland, Sondre ; Haaland, Ståle

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kartlegging av metallforurensing i sedimenter utenfor Ilsvika/Fagervika: Laboratorieforsøk for utlekking av metaller gjennom tildekkingsmaterialer ; Mapping of Metal Contamination in Sediments in Ilsvika / Fagervika: Laboratory Studies of Leaching of Metals through Capping Materials

Grøndal, Stine Skimmeland; Mikkelsen, Oyvind ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miljøkartlegging av strøsand fra ulike geografiske lokaliteter i Trondheim, samt utlekkingsstudier av tungmetaller i forbindelse med gjenbruk. ; Environmental Survey of sand for icy roads from different geographical locations in Trondheim, and leaching studies of heavy metals associated with reuse.

Gjendemsjø, Eirin; Mikkelsen, Oyvind ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kartlegging av miljøtilstand i området Tiller deponi i Trondheim med hensyn på tungmetaller, og vurdering av vannkvalitet i dreneringsbekker i området til Nidelva ; Mapping of the environmental state at the landfill at Tiller in Trondheim with respect to Heavy Metals, and an evaluation of water quality in Streams draining in the Area to the River Nidelva

Roset, Marianne; Mikkelsen, Oyvind ; Salomonsen, Silje ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet For Naturvitenskap Og Teknologi, Institutt For Kjemi

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Produksjonsteknikk ; merkelig lite nytt på Metals '86 i Birmingham

Bekkevold, Stein

Teknisk ukeblad, 1986, Årg. 133, nr 36, pp.34-35

ISSN: 0040-2354

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tungmetaller til havre. I. Avlinger ; Heavy metals to oats. I. Crop yields

Sorteberg, Asbjørn

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norsk hydro is the world's largest exporter of a unique product, magnesium, the lightest of metals

Kjemi, 1982, nr.7A, pp.46-47

ISSN: 0023-1983

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Har sikret store arealer

Carstens, Halfdan

Geo, 2012, Årg. 15, nr. 1, pp.58-59

ISSN: 1500-8371

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arbeidsbetinget lungekreft i Sör-Tröndelag
Occupational lung cancer in Sör-Tröndelag county

Slåstad, Siri ; Leira, Håkon Lasse ; Aas, Oddfrid ; Amundsen, Tore ; Sörhaug, Sveinung ; Sundström, Stein ; Grönberg, Björn Henning ; Hilt, Björn

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2014, Vol.134(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (8)
 2. 1983đến1987  (9)
 3. 1988đến1998  (6)
 4. 1999đến2009  (14)
 5. Sau 2009  (79)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Norwegian  (3)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...