skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antinociceptive activity of the essential oil of Zingiber zerumbet

Sulaiman, Mohd Roslan ; Tengku Mohamad, Tengku Azam Shah ; Shaik Mossadeq, Wan Mastura ; Moin, Saidi ; Yusof, Mazina ; Mokhtar, Ahmad Fauzi ; Zakaria, Zainul Amiruddin ; Israf, Daud Ahmad ; Lajis, Nordin

Planta medica, February 2010, Vol.76(2), pp.107-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1439-0221 ; PMID: 19637111 Version:1 ; DOI: 10.1055/s-0029-1185950

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNEUMATIC TIRE

Kodama Yuji

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP3474630B2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPH0242759B2

Toàn văn sẵn có

5
Istilah kimia : bahasa Inggeris-bahasa Malaysia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istilah kimia : bahasa Inggeris-bahasa Malaysia.

Dewan Bahasa Dan Pustaka

Toàn văn không sẵn có

6
Senarai istilah kimia, bahasa Inggeris-bahasa Malaysia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senarai istilah kimia, bahasa Inggeris-bahasa Malaysia.

Dewan Bahasa Dan Pustaka

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS4916106

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPERATION CONTROLLER

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTI-PUNKING MINERAL FIBRE PRODUCT

Josef Schirmeisen ; Hartmut Tiesler

Toàn văn sẵn có

10
Kamus istilah kimia Melayu-Inggeris.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kamus istilah kimia Melayu-Inggeris.

Universiti Kebangsaan Malaysia

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getah Asli terepoksida

Ismail , Hanafi.

ISBN: 9832514428

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategi penyelidikan kimia getah asli

Abdullah , Ibrahim.

ISBN: 9679425967

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (2)
 2. 1981đến2001  (2)
 3. 2002đến2009  (2)
 4. 2010đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (4)
 3. Tài nguyên văn bản  (2)
 4. Khác  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Malayalam  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dewan Bahasa Dan Pustaka
 2. Zakaria, Zainul Amiruddin
 3. Yusof, Mazina, Fauzi
 4. Israf , Daud Ahmad
 5. Lajis, Nordin, Ahmad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...