skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Maori xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using traditional Māori waiata for the restoration of language functions in Pare Hauraki : he tauira whakatakotoranga o te whare tāhuhu kōrero o Pare Hauraki

Ngāpō, Korohere

He pūkenga kōrero : a journal of Māori studies, 2010, Vol.9(2), pp.44-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1173-5767

Toàn văn sẵn có

2
We wish you a Kiwi Christmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We wish you a Kiwi Christmas

Evans, Lynette ; Lawford, Myles ; Terei, Pio ; Roberts, Ngaere

ISBN: 9781775432678 ; ISBN: 177543267X

Toàn văn không sẵn có

3
The 12 days of Kiwi Christmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 12 days of Kiwi Christmas

Lawford, Myles ; Tibble, Kotuku ; Tibble, Te Okahurangi ; Terei, Pio; Scholastic New Zealand (Corporate Author)

ISBN: 9781775431671 ; ISBN: 1775431673

Toàn văn không sẵn có

4
Form next to form next to form
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form next to form next to form

Paul, Nova ; Porter, Gwynneth ; Steven, Karl ; Tawhiti, Ben ; Paul, Nova

ISBN: 9780986462870 ; ISBN: 9781907908064 ; ISBN: 098646287X ; ISBN: 1907908064

Toàn văn không sẵn có

5
Hush: a Kiwi lullaby
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hush: a Kiwi lullaby

Cowley, Joy ; Burdan, Andrew ; Roberts, Ngaere ; Pitman-Hayes, June ; Cowley, Joy

ISBN: 9781775433125 ; ISBN: 1775433129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
10 kooky kiwi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 kooky kiwi

Hinde, Deborah ; Tibble, Kotuku ; Tibble, Te Okahurangi ; Terei, Pio; Scholastic New Zealand (Corporate Author)

ISBN: 9781775431459 ; ISBN: 1775431452

Toàn văn không sẵn có

7
Holy Week: Te wiki tapu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holy Week: Te wiki tapu

Catholic Church (Corporate Author) ; Catholic Church (Corporate Author) ; Catholic Church. New Zealand Catholic Bishops Conference (Corporate Author)

ISBN: 9780473230692 ; ISBN: 0473230690

Toàn văn không sẵn có

8
If you're a kiwi and you know it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

If you're a kiwi and you know it

Mahardhika, Stevie ; Crumble, P ; Terei, Pio ; Tibble, Kotuku; Scholastic New Zealand (Corporate Author)

ISBN: 9781775431077 ; ISBN: 177543107X

Toàn văn không sẵn có

9
He aha tēnei?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

He aha tēnei?

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy ; Jones, Opal

Te Reo singalong ;

ISBN: 9780473285906 ; ISBN: 0473285908

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Maranga mai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maranga mai

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy ; Thornton, Phillip

Te reo singalong ;

ISBN: 9780473214913 ; ISBN: 0473214911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Me haere!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Me haere!

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy

Te Reo singalong ;

ISBN: 9780473242459 ; ISBN: 0473242451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Taku tau kahurangi: he kohinga waiata tawhito mō Ngāi Te Rangi, Tauranga Moana
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taku tau kahurangi: he kohinga waiata tawhito mō Ngāi Te Rangi, Tauranga Moana

Te Runanga Mō Ngāi Te Rangi Iwi Trust (Corporate Author)

ISBN: 9780473185978 ; ISBN: 0473185970

Toàn văn không sẵn có

13
E hia ngā moe?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E hia ngā moe?

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy ; Jones, Opal

Te reo singalong books ;

ISBN: 9780995111547 ; ISBN: 0995111545

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Te whakataetae waiata Pasifika Beats 2005

Smith, Mātai

Muka, 2005, Vol.18(1), pp.6-7

ISSN: 0114-6017 ; ISSN: 1177-7249

Toàn văn sẵn có

15
Kei te peke ahau
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kei te peke ahau

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy ; Thornton, Phillip

Te reo singalong ;

ISBN: 9780473214920 ; ISBN: 047321492X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Matariki
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matariki

Holt, Sharon ; Hinde, Deborah ; Stewart, Graeme ; Walker, Stacy ; Jones, Opal

Te Reo singalong ;

ISBN: 9780473274238 ; ISBN: 047327423X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ngā mōteatea: he kupu arataki
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngā mōteatea: he kupu arataki

Mcrae, Jane ; Ngata, Apirana Turupa, Sir

ISBN: 9781869404901 ; ISBN: 1869404904

Toàn văn không sẵn có

18
Kia rōnaki: the Māori performing arts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kia rōnaki: the Māori performing arts

Ka'Ai-Mahuta, Rachael ; Ka'Ai, Tania ; Moorfield, John C

ISBN: 9781486002405 ; ISBN: 1486002404

Toàn văn không sẵn có

19
Ballyhoo and pink fandango: making music for juniors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballyhoo and pink fandango: making music for juniors

Crooks, Mary

ISBN: 1877300322 ; ISBN: 9781877300325

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waiata aroha (1)

Te Rangi, Eileen Mata

Whare kura, 1999, Issue 58, pp.14-15

ISSN: 0112-0522

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (14)
 2. 1985đến1995  (6)
 3. 1996đến2001  (15)
 4. 2002đến2009  (14)
 5. Sau 2009  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (56)
 2. Bài báo  (10)
 3. Tin tức  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Latin  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hinde, Deborah
 2. Stewart, Graeme
 3. Holt, Sharon.
 4. Walker, Stacy
 5. Terei, Pio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...