skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

За благородните метали, рудите и златото на южен Урал. Рецензия на В. Зайков, Ал. Таиров, Ел. Зайкова, В. Котляров, Л. Яблонский, Благородные

Kuleff, Ivelin

Българско е-Списание за Археология, 2014, Vol.4(1), pp.61-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1314-5088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fizika metallov i metallovedenie

Akademii͡a Nauk Sssr ; Akademii͡a Nauk Sssr. Uralʹskiĭ Filial

ISSN: 0015-3230

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (1)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (1)
 2. Bulgarian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ivelin Kuleff
 2. Akademii͡a Nauk Sssr
 3. Kuleff, Ivelin
 4. Akademii͡a Nauk Sssr. Uralʹskiĭ Filial

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...