skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЗДРАВСТВЕНИОТ КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ ЛИЦАТА КОИ СЕ ΓЛУВИ ИЛИ ИМААТ ОШТЕТЕН СЛУХ

Smeijers, Anika ; Ens-Dokkum, Martina ; van Den Bogaerde, Beppie ; Oudesluys-Murphy, Anne

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.51-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1409-6099 ; E-ISSN: 1857-663X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1409-6099 ; E-ISSN: 1857-663X ; DOI: 10.19057/jser.2017.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reichenberg, M.
  2. Reichenberg, Monica
  3. Ens-Dokkum, Martina
  4. Oudesluys-Murphy, Anne
  5. Monica Reichenberg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...