skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fizika metallov i metallovedenie

Akademii͡a Nauk Sssr ; Akademii͡a Nauk Sssr. Uralʹskiĭ Filial

ISSN: 0015-3230

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Akademii͡a Nauk Sssr
  2. Akademii͡a Nauk Sssr. Uralʹskiĭ Filial

theo chủ đề:

  1. Physical Metallurgy
  2. Metallurgy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...