skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Changes With The Shift Of The Concept Of Technology

Kanisauskas, Saulius

Santalka : Filosofija, Komunikacija, 2015, Vol.23(1), pp.35-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20296320 ; E-ISSN: 20296339 ; DOI: 10.3846/cpc.2015.216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical study of factors affecting electronic commerce adoption among SMEs in Malaysia/Veiksniu, turinciu itakos elektorinei prekybai, studija: Malaizijos pavyzdys.(small and medium-sized enterprises)(Report)

Alam, Syed Shah ; Ali, Md. Yunus ; Jani, Mohd. Fauzi Mohd.

Journal of Business Economics and Management, June, 2011, Vol.12(2), p.375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-1699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decision-making model for adoption of enterprise resource planning tools by small-to-medium size construction organizations/Sprendimu priemimo modelis, taikomas imones istekliu planavimo priemonems parinkti mazose ir vidutinese statybos organizacijose.(Report)

Negahban, Sam S. ; Baecher, Gregory B. ; Skibniewski, Miroslaw J.

Journal of Civil Engineering and Management, April, 2012, Vol.18(2), p.253(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-3730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Negahban, SS
  2. Baecher, Gregory B
  3. Negahban, Sam
  4. Ali, M.Y.
  5. Ali, Md. Yunus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...