skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The main factors determining the choice of self-presentation strategies in negotiations and business meetings/Dalykiniai verslo pokalbiai ir derybos: pagrindiniai veiksniai, apsprendziantys prisistatymo strategiju parinkima.(Report)

Mazeikiene, Aiste ; Peleckiene, Valentina ; Peleckis, Kestutis

Business: Theory and Practice, Dec, 2010, Vol.11(4), p.353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Of The Pedagogical Module For An Emotionally Intelligent Tutoring System

Sintija Petrovica

Mokslas : Lietuvos Ateitis, 2014, pp.138-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292341 ; E-ISSN: 20292252 ; DOI: 10.3846/mla.2014.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purpose And Vitality Of Rumours: Political Aspects

Pruskus, Valdas

Santalka, 2009, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1822430X ; DOI: 10.3846/1822-430X.2009.17.1.29-40

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take Off Your Shoes: Between Religion And Ethics

Schroeder, Steven

Santalka, 2008, Vol.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1822430X ; DOI: 10.3846/1822-430X.2008.16.3.37-49

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figurativeness In The Sense Of Distraction (Studies By Lithuanian Authors)

Monginaitė, Laimutė

Santalka : Filosofija, Komunikacija, 2017, Vol.25, pp.75-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20296320 ; E-ISSN: 20296339 ; DOI: 10.3846/cpc.2017.278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-Corporeity

Mickunas, Algis

Santalka, 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1822430X ; DOI: 10.3846/13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Changes in Contemporary Theatre

Dzikevich, Elena

Socialiniu Mokslu Studijos, 2013, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourses And Inter-Corporeity

Mickunas, Algis

Santalka : Filosofija, Komunikacija, 2015, Vol.23(2), pp.109-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20296320 ; E-ISSN: 20296339 ; DOI: 10.3846/cpc.2015.227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particular Subjects of Interrogation as Unceasing Challenge for Interrogators

Kwiatkowska-Darul, Violetta

Jurisprudencija, 2005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195 ; E-ISSN: 20292058

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polemic article. Academies of Hatred

Chmielewski, Adam

Socialiniu Mokslu Studijos, 2014, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dara Shukoh, Abul Kalam Azad and Eclectic Traditions in India

Dey, Amit

Socialiniu Mokslu Studijos, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236 ; E-ISSN: 20292244

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Safer Cities through Urban Planning and Development

Sinkiene, Jolita ; Stankevice, Inga ; Navickaite, Kristina

Viesoji Politika ir Administravimas, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16482603 ; E-ISSN: 20292872

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Evaluation Of Communication Skills Of Customer Care Employees In Banks

Korenková, Marcela

Business, Management and Education, 2014, Vol.12(2), pp.318-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20297491 ; DOI: 10.3846/bme.2014.248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Arrest Warrant: Some Questions on Legal Interpretation and Application

Jurka, Raimundas

Jurisprudencija, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195 ; E-ISSN: 20292058

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE QUESTION OF THE HISTORY OF THE CREATION AND FORMATION OF THE PROGRAMME OF THE FRESCO PAINTING OF THE POKROVSKY CATHEDRAL (SOBOR OF THE INTERCESSION OF THE HOLY VIRGIN) OF BARNAUL

Bartosh, Natalya ; Kreydun, Yuri

Socialiniu Mokslu Studijos, 2018, Vol.0(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236 ; E-ISSN: 20292244

Toàn văn sẵn có

16
The Lithuanian Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lithuanian Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30757-7 ; E-ISBN: 978-3-642-30758-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30758-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15)
 2. Russian  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mickunas, Algis
 2. Algis Mickūnas
 3. Schroeder, Steven
 4. Peleckiene, Valentina
 5. Peleckis, Kestutis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...