skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Principles of Electoral Law in the Jurisprudence of the Constitutional Court

Pukanasyte, Indre

Socialiniu Mokslu Studijos, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236 ; E-ISSN: 20292244

Toàn văn sẵn có

2
Sąjungos padėtis 2018 : Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų apsauga per rinkimus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sąjungos padėtis 2018 : Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų apsauga per rinkimus.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-92263-3 ; DOI: 10.2775/88618

Toàn văn sẵn có

3
Sąjungos padėtis 2018 Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų apsauga per rinkimus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sąjungos padėtis 2018 Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų apsauga per rinkimus.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-92251-0 ; DOI: 10.2775/955225

Toàn văn sẵn có

4
Jūs galite! : Europos Parlamento rinkimai, 2014 m. gegužės 25 d : veik, spręsk, paveik.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jūs galite! : Europos Parlamento rinkimai, 2014 m. gegužės 25 d : veik, spręsk, paveik.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: [978-92-79-34608-8] ; DOI: 10.2775/98631

Toàn văn sẵn có

5
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : naujos taisyklės, kuriomis didinamas 2019 m. Europos Parlamento rinkimų skaidrumast.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : naujos taisyklės, kuriomis didinamas 2019 m. Europos Parlamento rinkimų skaidrumast.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-79013-3 ; DOI: 10.2775/15090

Toàn văn sẵn có

6
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos sudėtis – ko tikėtis 2019 m.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos sudėtis – ko tikėtis 2019 m.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78887-1 ; DOI: 10.2775/69818

Toàn văn sẵn có

7
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Kaip atsirado pagrindinių kandidatų idėja? 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijos kampanija.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Kaip atsirado pagrindinių kandidatų idėja? 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijos kampanija.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78948-9 ; DOI: 10.2775/850168

Toàn văn sẵn có

8
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78829-1 ; DOI: 10.2775/021956

Toàn văn sẵn có

9
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Komisijos narių apsilankymai ir susitikimai nacionaliniuose parlamentuose nuo kadencijos pradžios.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Komisijos narių apsilankymai ir susitikimai nacionaliniuose parlamentuose nuo kadencijos pradžios.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-79131-4 ; DOI: 10.2775/50926

Toàn văn sẵn có

10
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : naujos taisyklės, kuriomis didinamas 2019 m. Europos Parlamento rinkimų skaidrumast.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : naujos taisyklės, kuriomis didinamas 2019 m. Europos Parlamento rinkimų skaidrumast.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-79040-9 ; DOI: 10.2775/29219

Toàn văn sẵn có

11
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos sudėtis – ko tikėtis 2019 m.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos sudėtis – ko tikėtis 2019 m.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78876-5 ; DOI: 10.2775/647083

Toàn văn sẵn có

12
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78822-2 ; DOI: 10.2775/897569

Toàn văn sẵn có

13
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Dialogas su piliečiais prieš Europos Parlamento rinkimus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Dialogas su piliečiais prieš Europos Parlamento rinkimus.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78978-6 ; DOI: 10.2775/772604

Toàn văn sẵn có

14
Manote, neturite galių? Klystate : veik, spręsk, paveik.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manote, neturite galių? Klystate : veik, spręsk, paveik.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-33961-5 ; DOI: 10.2775/69221

Toàn văn sẵn có

15
Manote, neturite galių? Klystate : veik, spręsk, paveik.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manote, neturite galių? Klystate : veik, spręsk, paveik.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: [978-92-79-33936-3] ; DOI: 10.2775/63049

Toàn văn sẵn có

16
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Kaip atsirado pagrindinių kandidatų idėja? 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijos kampanija.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Kaip atsirado pagrindinių kandidatų idėja? 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijos kampanija.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-78928-1 ; DOI: 10.2775/67179

Toàn văn sẵn có

17
Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Dialogas su piliečiais prieš Europos Parlamento rinkimus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Dialogas su piliečiais prieš Europos Parlamento rinkimus.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-79002-7 ; DOI: 10.2775/66479

Toàn văn sẵn có

18
Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Komisijos narių apsilankymai ir susitikimai nacionaliniuose parlamentuose nuo kadencijos pradžios.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naudinga Europa : galimybės siekiant padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą : Komisijos narių apsilankymai ir susitikimai nacionaliniuose parlamentuose nuo kadencijos pradžios.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-79123-9 ; DOI: 10.2775/900450

Toàn văn sẵn có

19
Rinkimų stebėjimo misijos dėtos pastangos siekiant atsižvelgti į rekomendacijas, tačiau būtinas geresnis stebėjimas .
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rinkimų stebėjimo misijos dėtos pastangos siekiant atsižvelgti į rekomendacijas, tačiau būtinas geresnis stebėjimas .

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-8727-4 ; Series ISSN: 1977-5725 ; DOI: 10.2865/03632

Toàn văn sẵn có

20
EESRK info.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EESRK info.

European Economic and Social Committee

ISSN: 1830-5113

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (8)
 4. 2016đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (38)
 2. Bài báo  (3)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Slovak  (2)
 3. Hungarian  (2)
 4. French  (2)
 5. Czech  (2)
 6. Portuguese  (2)
 7. Polish  (2)
 8. Italian  (2)
 9. Romanian  (2)
 10. Irish  (2)
 11. Maltese  (2)
 12. Greek  (2)
 13. Dutch  (2)
 14. Spanish  (2)
 15. Finnish  (2)
 16. Croatian  (2)
 17. Slovenian  (2)
 18. German  (2)
 19. Swedish  (2)
 20. Danish  (2)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...