skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Networks and Building Social Capital in Indonesia: An Innovative Experiment by Chinese Organisations in the Post-Suharto Era*

Park, Jae

Journal of International and Area Studies, Jun 2010, Vol.17(1), pp.75-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To veil or not to veil: Turkish and Iranian hijab policies and the struggle for recognition

Koo, Gi Yeon ; Han, Ha Eun

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2018, Vol.24(1), p.47-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2018.1427663

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Study on the Effect of Financial Structure on Investment: Does Debt Covenant Shrink Corporate Investment?

Kim, Hyun

Seoul Journal of Economics, Summer 2010, Vol.23(2), pp.283-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurship and Economic Growth during China's Economic Transformation, 1978–2008

Zhao, Shiyong

Seoul Journal of Economics, 2018, Vol.31(3), pp.307-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There Anything Special with Intra-Arab Foreign Direct Investment?

Sekkat, Khalid

Journal of Economic Integration, Mar 2014, Vol.29(1), pp.139-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2014.29.1.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managerial Entrenchment and Antitakeover Provisions in Japan

Hosono, Kaoru ; Takizawa, Miho ; Tsuru, Kotaro

Seoul Journal of Economics, Fall 2011, Vol.24(3), pp.287-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberalism, the Developmental State and Civil Society in Korea

Hundt, David

Asian Studies Review, 18 June 2015, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2015.1052339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Analysis of Economic Development in Colonial and Post-Colonial Egypt and Korea

Tourk, Khairy

Seoul Journal of Economics, Fall 2014, Vol.27(3), pp.223-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-communist Economic Integration: Belarus, Kazakhstan, and Russia

Yarashevich, Viachaslau

Journal of Economic Integration, Dec 2014, Vol.29(4), pp.582-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2014.29.4.582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between heroism and despair: Opportunities and barriers for women in the early Korean Catholic Church

Torrey, Deberniere J.

Asian Journal of Women's Studies, 02 October 2017, Vol.23(4), p.421-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2017.1384904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Formal Representations of Search Processes and Routines in Organizational Problem Solving: An Assessment of the State-of-the-Art

Dosi, Giovanni ; Faillo, Marco ; Marengo, Luigi ; Moschella, Daniele

Seoul Journal of Economics, Fall 2011, Vol.24(3), pp.247-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-National Trade as Channels of Spillovers in Developing Countries

He, Yong

Journal of Economic Integration, Jun 2017, Vol.32(2), pp.358-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2017.32.2.358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Park, Jae Bong
 2. Torrey, Deberniere
 3. Han, He
 4. Koo, Gi Yeon
 5. Khalid Sekkat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...