skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.392  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACE

Park Ekecs Sylvia ; Price Edwin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

/ DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss Christopher P ; Anzures Freddy A ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence Y ; Wan Wan Si ; Bauer Sebastian J ; Pu Daniel E ; Bachman William M ; Chang Jae Woo ; Gutknecht Olivier D.R ; Hajas Peter J ; Teutschler Sophia ; Fringes Alexander C.D ; Karunamuni Chanaka G ; Apodaca Gregory M ; Chaudhri Imran A ; Alonso Ruiz Marcos ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Jiswari Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Moussette Camille ; Kocienda Kenneth L ; Lemay Stephen O ; Yerkes Giancarlo ; King Nicholas V ; Manzari Behkish J ; Penha Henrique D ; Preston Daniel T ; Wilson Christopher I ; Leonard Adam J ; Trottier Lauren K ; Federighi Craig M ; Migos Charles J ; Lopatin Scott ; Styer Allison M ; Rochette Tommy

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING LOCALIZED USER INTERFACES

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

/ DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss Christopher P ; Anzures Freddy A ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence Y ; Wan Wan Si ; Bauer Sebastian J ; Pu Daniel E ; Bachman William M ; Chang Jae Woo ; Gutknecht Olivier D.R ; Hajas Peter J ; Teutschler Sophia ; Fringes Alexander C.D ; Karunamuni Chanaka G ; Apodaca Gregory M ; Chaudhri Imran A ; Alonso Ruiz Marcos ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Jiswari Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Moussette Camille ; Kocienda Kenneth L ; Lemay Stephen O ; Yerkes Giancarlo ; King Nicholas V ; Manzari Behkish J ; Penha Henrique D ; Preston Daniel T ; Wilson Christopher I ; Leonard Adam J ; Trottier Lauren K ; Federighi Craig M ; Migos Charles J ; Lopatin Scott ; Styer Allison M ; Rochette Tommy

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

- DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING CONTROL OF A TOUCH-BASED USER INTERFACE ABSENT PHYSICAL TOUCH CAPABILITIES

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

- DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING CONTROL OF A TOUCH-BASED USER INTERFACE ABSENT PHYSICAL TOUCH CAPABILITIES

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RENDERING INCOMPATIBLE CONTENT WITHIN A USER INTERFACE

Giambalvo Daniel J ; Cox Andrew D ; Margarint Radu C

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGNAL CAPTURE CONTROLS IN RECALCULATION USER INTERFACE

Fickenwirth EMILY Ann ; Poozhiyil Suraj T ; Mital Vijay ; Bapat Vikram ; Hodes Benjamin ; Rubin Darryl

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT DISPLAY OF INFORMATION IN A USER INTERFACE

Hoffman Michael T

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.392  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (294)
 2. 2002đến2005  (851)
 3. 2006đến2009  (221)
 4. 2010đến2014  (2.655)
 5. Sau 2014  (3.371)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.700)
 2. French  (350)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Lemay Stephen O
 3. Karunamuni Chanaka G
 4. Dye Alan C
 5. Ording Bas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...