skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR A RING COMPUTING DEVICE

Vescovi Marcos Regis ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND SYSTEMS FOR PROVIDING A GAME CENTER HAVING PLAYER SPECIFIC OPTIONS AND STATISTICS

Van Os Marcel ; Lampell Mike

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR COMPARING AND SELECTING ALTERNATIVE NAVIGATION ROUTES

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Gyatt Graham

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR COMPARING AND SELECTING ALTERNATIVE NAVIGATION ROUTES

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Gyatt Graham

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PRINTING MAPS AND DIRECTIONS

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Dul Albert ; Jon Tiffany

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PRINTING MAPS AND DIRECTIONS

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Dul Albert ; Jon Tiffany

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

웨어러블 디바이스용 로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SHARING CONTENT FROM A RESPECTIVE APPLICATION

Shaw Jeremiah Daniel ; Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Pedrick Martin O ; Van Os Marcel ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT PRESENTATION OF DOCUMENTS

Karunamuni Chanaka G ; Van Os Marcel ; Herz Scott ; Block Eliza ; Steele Glen W ; Ferry Ken ; Laurens Peter

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT PRESENTATION OF DOCUMENTS

Karunamuni Chanaka G ; Van Os Marcel ; Herz Scott ; Block Eliza ; Steele Glen W ; Ferry Ken ; Laurens Peter

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIONS PRESENTED ON A DEVICE OTHER THAN ACCEPT AND DECLINE FOR AN INCOMING CALL

Santamaria Justin ; Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Cranfill Elizabeth C ; Brown Jeremy

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (4)
 3. 2013đến2013  (6)
 4. 2014đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Os Marcel
 2. Chaudhri Imran
 3. Lemay Stephen O
 4. Ording Bas
 5. Forstall Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...