skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.241  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Coherent User Interfaces of N -Screen Services Reflecting Users’ Task Knowledge

Hwansu Park ; Dong-Seok Lee

대한인간공학회지, 2012, Vol.31(1), pp.41-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-1684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MMORPG의 UI(User Interface) 방식 변천(變遷)에 관한 연구

권용만

한국컴퓨터게임학회논문지, June 2014, Vol.27(2), pp.29-34

ISSN: 1976-6513

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Lynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACE

Park Ekecs Sylvia ; Price Edwin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACE

Park Ekecs Sylvia ; Price Edwin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.241  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (519)
 2. Toàn văn trực tuyến (20.625)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (29)
 2. 1990đến1996  (230)
 3. 1997đến2003  (3.642)
 4. 2004đến2011  (5.920)
 5. Sau 2011  (14.420)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (20.497)
 2. Bài báo  (2.816)
 3. Tài nguyên văn bản  (72)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (21)
 5. Khác  (1)
 6. Sách  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.871)
 2. French  (759)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Lemay Stephen O
 3. Van Os Marcel
 4. Dye Alan C
 5. Ryu, Young Sun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...