skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Covariation between mean vole density and variability drives the numerical response of storks to vole prey

Barraquand, Frédéric ; Husek, Jan

Population Ecology, Jul 2014, Vol.56(3), pp.551-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14383896 ; E-ISSN: 1438390X ; DOI: 10.1007/s10144-014-0440-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and settlement strategies in willow ptarmigan

Kvasnes, Mikkel ; Pedersen, Hans ; Solvang, Håkon ; Storaas, Torstein ; Nilsen, Erlend

Population Ecology, Jan 2015, Vol.57(1), pp.151-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14383896 ; E-ISSN: 1438390X ; DOI: 10.1007/s10144-014-0454-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odour as a determinant of persistent symptoms after a chemical explosion, a longitudinal study.(Original Article)(Report)

Tjalvin, Gro ; Mageroy, Nils ; Bratveit, Magne ; Lygre, Stein Hakon Lastad ; Hollund, Bjorg Eli ; Moen, Bente Elisabeth

Industrial Health, 2017, Vol.55(2), p.127(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nilsen, Erlend
  2. Magerøy, Nils
  3. Husek, Jan
  4. Bratveit, M
  5. Bråtveit, Magne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...