skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Byron B Han ; Matthew E Shepherd ; Chaudhuri Imuran ; Gregory Christie ; Patrick L Coffman ; Craig M Federighi ; Matthew H Gamble ; Brittany D Hughes ; Brendan J Langoulant ; Craig A Marciniak ; Pitschel Donald W ; Daniel O Schimpf ; Andrew R Whalley ; Christopher R Whitney ; Jonathan R Dascola ; Lawrence Yang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE EXECUTION DEVICE AND USER INTERFACE DESIGN DEVICE

Tanaka Kohei ; Kitamura Yoshiaki ; Toyooka Akira ; Shitaya Mitsuo ; Goto Yukio

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Os Marcel Van ; George R Dicker ; Glen W Steele ; Lawrence Y Yang ; Pablo F Caro ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Brian Tucker ; Giancarlo Yerkes ; Craig M Federighi ; Christopher D Adams ; Lee Woo-Ram ; Anton K Diederich

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Os Marcel Van ; George R Dicker ; Glen W Steele ; Lawrence Y Yang ; Pablo F Caro ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Brian Tucker ; Giancarlo Yerkes ; Craig M Federighi ; Christopher D Adams ; Lee Woo-Ram ; Anton K Diederich

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Christopher P Foss ; Freddy A Anzures ; Jonathan R Dascola ; Lawrence Y Yang ; Wan Wan Si ; Sebastian J Bauer ; Daniel E Pu ; William M Bachman ; Chang Jae Woo ; Olivier D R Gutknecht ; Peter J Hajas ; Sophia Teutschler ; Alexander C D Fringes ; Chanaka G Karunamuni ; Gregory M Apodaca ; Imran A Chaudhri ; Ruiz Marcos Alonso ; Alan C Dye ; Jonathan Ive ; Mohammed N Jiswari ; Michael T Jurewitz ; Camille Moussette ; Kenneth L Kocienda ; Lemay Stephen O ; Giancarlo Yerkes ; Nicholas V King ; Behkish J Manzari ; Henrique D Penha ; Daniel T Preston ; Christopher I Wilson ; Adam J Leonard ; Lauren K Trottier ; Craig M Federighi ; Charles J Migos ; Scott Lopatin ; Allison M Styer ; Tommy Rochette

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Yamamoto, Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR CONFIGURING RESTRICTED INTERACTION WITH USER INTERFACE

Eric T Seymour ; Christopher B Fleizach

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Kinoshita, kenta

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING AND DROPPING USER INTERFACE OBJECT

Jeffrey Traer Bernstein ; May-LI Khoe ; David J Hart ; B Michael Victor

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR KEYBOARD INTERFACE FUNCTIONALITIES

Lemay Stephen O ; Patrick L Coffman ; Tiffany S Jon

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT DISPLAY METHOD OF INFORMATION IN USER INTERFACE

Michael T Hoffman

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT DISPLAY METHOD OF INFORMATION IN USER INTERFACE

Michael T Hoffman

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING TACTILE FEEDBACK FOR OPERATIONS PERFORMED IN USER INTERFACE

Jeffrey Traer Bernstein ; Julian Missig ; Avi E Cieplinski ; May-LI Khoe ; Bianca C Costanzo ; Rachel A Roth ; Matthew Evans ; Samuel M Roberts

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUSES, METHODS, SYSTEMS AND USER INTERFACES FOR PORTABLE TRANSMITTER

LI Richard Tzar Kai

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR NAVIGATING BETWEEN USER INTERFACES

Ruiz Marcos Alonso ; Chanaka G Karunamuni ; Jonathan R Dascola ; Sebastian J Bauer ; Andrew B Cato ; Imran A Chaudhri ; Craig M Federighi ; Christopher P Foss ; Matthew H Gamble ; Olivier D R Gutknecht ; Joseph A Hagedorn ; Michael T Jurewitz ; Lemay Stephen O ; Nicole M Wells ; Westerman Wayne C

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR SIMULATING SMART DEVICE USER INTERFACE ON VEHICLE HEAD UNIT

Wes A Nagara ; Wingrove Theodore C

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEAMLESS STATE TRANSFER BETWEEN USER INTERFACE DEVICES IN MOBILE CONTROL ROOM

Nixon Mark J ; Ken Beoughter ; Christensen Daniel Dean

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS RELATING TO USER INTERFACES FOR DESIGNING OBJECTS

Siavash Haroun Mahdavi ; Assa Ashuach ; Nicolas De Cordes

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL JUKEBOX DEVICE WITH IMPROVED USER INTERFACES, AND ASSOCIATED METHODS

Francois Beaumier ; Remi Desmarais ; Sebastien Hebert ; Loic Gratton ; Mounir Khenfir ; Rivera Ed ; Michael Tooker ; Christian Pompidor

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR NAVIGATING BETWEEN USER INTERFACES

Ruiz Marcos Alonso ; Chanaka G Karunamuni ; Jonathan R Dascola ; Sebastian J Bauer ; Andrew B Cato ; Imran A Chaudhri ; Craig M Federighi ; Christopher P Foss ; Matthew H Gamble ; Olivier D R Gutknecht ; Joseph A Hagedorn ; Michael T Jurewitz ; Lemay Stephen O ; Nicole M Wells ; Westerman Wayne C

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (11)
 2. 2000đến2003  (22)
 3. 2004đến2007  (62)
 4. 2008đến2012  (103)
 5. Sau 2012  (3.311)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (3.278)
 2. Bài báo  (28)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.388)
 2. French  (312)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay Stephen O
 2. Chaudhuri Imuran
 3. Lawrence Y Yang
 4. Danny A Grant
 5. Ording Bas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...