skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Robot Diplomacy in Africa

多田隈, 理一郎 ; Tadakuma, Riichiro

日本ロボット学会誌, 2013, Vol.31(1), pp.45-46

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.31.45

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘To Canada with Love’: Satchel Paige and Baseball Diplomacy

Spivey, Donald

The International Journal of the History of Sport, 17 September 2014, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.958662

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science & Technology Diplomacy

木曽, 功 ; Kiso, Isao

学術の動向, 2010, Vol.15(1), pp.42-45

ISSN: 1342-3363 ; DOI: 10.5363/tits.15.1_42

Toàn văn sẵn có

4
Science & Technology Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science & Technology Diplomacy

Kiso, Isao

TRENDS IN THE SCIENCES, 2010, Vol.15(1), pp.42-45

ISSN: 1342-3363 ; E-ISSN: 1884-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5363/tits.15.1_42

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan’s Twin-Track Diplomacy during the Cambodian Conflict, 1979–84: A “Member of the West” Pursuing an Independent Foreign Policy 1

Pressello, Andrea

Asian Studies Review, 01 March 2013, Vol.37(1), p.42-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2012.760531

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science and Technology Diplomacy and the Science Council of Japan

薬師寺, 泰蔵 ; Yakushiji, Taizo

学術の動向, 2010, Vol.15(1), pp.17-24

ISSN: 1342-3363 ; DOI: 10.5363/tits.15.1_17

Toàn văn sẵn có

7
Japan's Science and Technology Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Science and Technology Diplomacy

Kojima, Seiji

TRENDS IN THE SCIENCES, 2010, Vol.15(1), pp.33-41

ISSN: 1342-3363 ; E-ISSN: 1884-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5363/tits.15.1_33

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science and Technology Diplomacy and the International Activities of the Science Council of Japan

金澤, 一郎 ; Kanazawa, Ichiro

学術の動向, 2010, Vol.15(1), pp.9-9

ISSN: 1342-3363 ; DOI: 10.5363/tits.15.1_9

Toàn văn sẵn có

9
The Science and Technology Diplomacy and the Science Council of Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science and Technology Diplomacy and the Science Council of Japan

Yakushiji, Taizo

TRENDS IN THE SCIENCES, 2010, Vol.15(1), pp.17-24

ISSN: 1342-3363 ; E-ISSN: 1884-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5363/tits.15.1_17

Toàn văn sẵn có

10
Strategic Science and Technology Diplomacy in a Drastically Changing World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Science and Technology Diplomacy in a Drastically Changing World

Aizawa, Masuo

TRENDS IN THE SCIENCES, 2010, Vol.15(1), pp.10-16

ISSN: 1342-3363 ; E-ISSN: 1884-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5363/tits.15.1_10

Toàn văn sẵn có

11
The Science and Technology Diplomacy and the International Activities of the Science Council of Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science and Technology Diplomacy and the International Activities of the Science Council of Japan

Kanazawa, Ichiro

TRENDS IN THE SCIENCES, 2010, Vol.15(1), pp.9-9

ISSN: 1342-3363 ; E-ISSN: 1884-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5363/tits.15.1_9

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Hays GRIES, China’s New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy

青山, 瑠妙 ; Aoyama, Rumi

アジア研究, 2007, Vol.53(2), pp.91-94

ISSN: 0044-9237 ; DOI: 10.11479/asianstudies.53.2_91

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India Japan Peace Treaty in Japan's Post-War Asian Diplomacy

佐藤, 宏 ; Sato, Hiroshi

Minamiajiakenkyu, 2005, Vol.2005(17), pp.1-20

ISSN: 0915-5643 ; DOI: 10.11384/jjasas1989.2005.1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jun Morikawa 著 Japan and Africa: Big Business and Diplomacy Hurst & Co., London, 1997, pp. xii+298

北川, 勝彦 ; Kitagawa, Katsuhiko

アフリカ研究, 1998, Vol.1998(52), pp.87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0065-4140 ; DOI: 10.11619/africa1964.1998.87

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ronald P. Toby, State and Diplomacy in Early Modern Japan : Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu., Princeton University Press, 1984. xxviii, 309pp.

松浦, 章

社会経済史学, 1986, Vol.52(2), pp.268-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0113 ; DOI: 10.20624/sehs.52.2_268

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

J. D. Armstrong, Revolutionary Diplomacy: Chinese Foreign Policy and United Front Doctrine

喜田, 昭治郎 ; Kida, Shojiro

アジア研究, 1979, Vol.26(3), pp.90-97

ISSN: 0044-9237 ; DOI: 10.11479/asianstudies.26.3_90

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry, Academia and Government Partnership through the Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)
グローバルヘルス技術振興基金による産学官パートナーシップ

日下, 英司 ; Hinoshita, Eiji

YAKUGAKU ZASSHI, 2016, Vol.136(2), pp.237-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-6903 ; DOI: 10.1248/yakushi.15-00233-5

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Communist Third World: Carlos Romulo and the Other Bandung

Lisandro E., Claudio

Southeast Asian Studies, 2015, Vol.4(1), pp.125-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2186-7275 ; DOI: 10.20495/seas.4.1_125

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'enseignement du francais au Japon vu par Paul Claudel durant son ambassade (1921-1927) : jugement, ambitions et realisations

Graziani, Jean-Francois

Revue japonaise de didactique du français, 2013, Vol.8(2), pp.20-32

ISSN: 1880-5930 ; DOI: 10.24495/rjdf.8.2_20

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (11)
 2. 1984đến1993  (19)
 3. 1994đến2002  (29)
 4. 2003đến2011  (64)
 5. Sau 2011  (106)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (203)
 2. Sách  (14)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Sáng chế  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77)
 2. Portuguese  (2)
 3. Chinese  (2)
 4. French  (2)
 5. German  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Okubo, Ayako
 2. 大久保 彩子
 3. Hinoshita, Eiji
 4. 鉢嶺, 泰司
 5. Calichman, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...