skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work‐family Spillover among Japanese Dual‐earner Couples: A Large Community‐based Study

Shimada, Kyoko ; Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Kawakami, Norito

Journal of Occupational Health, November 2010, Vol.52(6), pp.335-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.L9130

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-family conflict in Japan: how job and home demands affect psychological distress

Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Peeters, Maria C W

Industrial health, 2010, Vol.48(6), pp.766-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1880-8026 ; PMID: 20616471 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Japanese version of the job crafting scale

Eguchi, Hisashi ; Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Tims, Maria ; Kamiyama, Kimika ; Hara, Yujiro ; Namba, Katsuyuki ; Inoue, Akiomi ; Ono, Masakatsu ; Kawakami, Norito

Journal of Occupational Health, May 2016, Vol.58(3), pp.231-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.15-0173-OA

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Job Demands Affect an Intimate Partner: A Test of the Spillover‐Crossover Model in Japan

Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia

Journal of Occupational Health, May 2009, Vol.51(3), pp.239-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.L8160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shimazu, A.
  2. Arnold B. Bakker
  3. Bakker, Arnold B.
  4. Bakker, AB
  5. Shimazu, Akihito

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...