skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cheese, pears, and history in a proverb
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheese, pears, and history in a proverb

Montanari, Massimo

E-ISBN 0231152507 ; E-ISBN 0231526938 ; E-ISBN 9780231152501 ; E-ISBN 9780231526937

Toàn văn không sẵn có

2
Designing the Urban Renaissance: Sustainable and competitive place making in England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the Urban Renaissance: Sustainable and competitive place making in England

Vescovi, Francesco

ISBN: 978-94-007-5630-4 ; E-ISBN: 978-94-007-5631-1 ; DOI: 10.1007/978-94-007-5631-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Ethnography

GiampietroGobo

ISBN: 9781412919210 ; E-ISBN: 9780857028976 ; DOI: 10.4135/9780857028976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gobo, Giampietro
  2. Montanari, Massimo
  3. Vescovi, F.
  4. GiampietroGobo
  5. Vescovi, Francesco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...