skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobby d'Italia [l'Italia dei monopoli, delle corporazioni e dei privilegi; di giornalisti, farmacisti, professori, banchieri, notai...; le storture di un paese bloccato]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobby d'Italia [l'Italia dei monopoli, delle corporazioni e dei privilegi; di giornalisti, farmacisti, professori, banchieri, notai...; le storture di un paese bloccato]

Giavazzi, Francesco

ISBN: 8817007595 ; ISBN: 9788817007597

Toàn văn không sẵn có

2
Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies

Tridico, Pasquale

E-ISBN: 9780230313880 E-ISBN: 0230313884 DOI: 10.1057/9780230313880 ISBN: 9780230240681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Il Piano Marshall e l'Italia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Piano Marshall e l'Italia

Fauri, Francesca

ISBN13: 9788815145840 ; DOI: 10.978.8815/145840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fauri, Francesca
  2. Giavazzi, Francesco
  3. Tridico, Pasquale

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...