skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politica professionale. Come vengono rappresentati gli interessi professionali?
Professional politics. How are the professional interests represented?

Panchaud, C

Krankenpflege. Soins infirmiers, October 1995, Vol.88(10), pp.77-9

ISSN: 0253-0465 ; PMID: 7474867 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Troppo buoni? La politica migratoria tra controlli alle frontiere e gestione del mercato del lavoro.
Too much solidarity? Migration policies between border controls and labor market management

Sciortino, G

Sociologia del lavoro, 1996, Vol.64, pp.50-84, 190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0392-5048 ; PMID: 12294278 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der SBK--die Stimme der Pflege.
The SBK - the voice of nursing

Gassmann, Barbara

Krankenpflege. Soins infirmiers, 2012, Vol.105(12), pp.5, 35, 59

ISSN: 0253-0465 ; PMID: 23304770 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enfants trouvés de la décolonisation. Gli ebrei di Libia e la cittadinanza italiana, 1948-2001

Gritti, Andrea Umberto

Contemporanea Vol. 85, no. 2 (aprile-giugno 2019), 195-224

DOI: 10.1409/93529 ; ISSN: 1127-3070

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gritti, Andrea Umberto
 2. Gassmann, Barbara
 3. Gritti, AU
 4. Panchaud, C
 5. Sciortino, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...