skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un'analisi dei fattori che influenzano il valore dei rustici a destinazione residenziale nel Veneto

Tempesta, Tiziano

Aestimum, Jun 2011, Issue 58, pp.59-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15926117

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'amministrazione del catasto italiano. Il processo di decentramento delle funzioni catastali

Asciuto, Antonio ; Mandanici, Santi ; Schimmenti, Emanuele

Aestimum, Jun 2010, Issue 56, pp.91-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15926117

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...