skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linee guida 2007 per il trattamento dell'ipertensione arteriosa

Mancia, Giuseppe ; De Backer, Guy ; Dominiczak, Anna ; Cifkova, Renata ; Fagard, Robert ; Germano, Giuseppe ; Grassi, Guido ; Heagerty, Anthony M ; Kjeldsen, Sverre E ; Laurent, Stephane ; Narkiewicz, Krzysztof ; Ruilope, Luis ; Rynkiewicz, Andrzej ; Schmieder, Roland

Giornale Italiano di Cardiologia, 2007, Vol.8(7), pp.389-479

ISSN: 1972-6481 ; ISSN: 1972-6481 ; PMID: 17695132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phoniatric aspects of microlaryngoscopy

Kitzing, Peter

Acta Phoniatrica Latina, 1987, Vol.IX(1), pp.31-41

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broad targeting of angiogenesis for cancer prevention and therapy

Wang, Zongwei ; Dabrosin, Charlotta ; Yin, Xin ; Fuster, Mark M ; Arreola, Alexandra ; Rathmell, W Kimryn ; Generali, Daniele ; Nagaraju, Ganji P ; El-Rayes, Bassel ; Ribatti, Domenico ; Chen, Yi Charlie ; Honoki, Kanya ; Fujii, Hiromasa ; Georgakilas, Alexandros G ; Nowsheen, Somaira ; Amedei, Amedeo ; Niccolai, Elena ; Amin, Amr ; Ashraf, S Salman ; Helferich, Bill ; Yang, Xujuan ; Guha, Gunjan ; Bhakta, Dipita ; Ciriolo, Maria Rosa ; Aquilano, Katia ; Chen, Sophie ; Halicka, Dorota ; Mohammed, Sulma I ; Azmi, Asfar S ; Bilsland, Alan ; Keith, W Nicol ; Jensen, Lasse D

Seminars in Cancer Biology, 2015, Vol.S1044-579X(15), pp.00002-00004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-579X ; ISSN: 1044-579X ; PMID: 25600295 ; DOI: 10.1016/j.semcancer.2015.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Xujuan
 2. Chen, Sophie
 3. Guha, Gunjan
 4. Helferich, Bill
 5. Aquilano, Katia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...