skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the eve of general electionEditorial

Jonsson, Thorbjorn

Laeknabladid, September 2016, Vol.102(9), pp.375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 27646177 Version:1 ; DOI: 10.17992/lbl.2016.09.93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campaign promises and deliveryEditorial

Gudmundsdottir, Arna

Laeknabladid, September 2016, Vol.102(9), pp.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 27646178 Version:1 ; DOI: /10.17992/lbl.2016.09.94

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umbætur á ákvæðum um úthlutun þingsæta

Helgason, Þorkell

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2014, Vol.10(2), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hvenær verður heilbrigðispjónusta að konsingamáli?
Why is health care not a political issue in Iceland?Editorial

Guðmundsson, Sigurður

Laeknabladid, April 2013, Vol.99(4), pp.179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 23695966 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Politically Commercial Media System

Guðmundsson, Birgir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2013, Vol.9(2), pp.509-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2013.9.2.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too late, too vague, too soft: How and why the idea of the first point of contact in the Icelandic health care system has failed

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2015, Vol.11(2), pp.161-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iceland's Alleged Reservation to Article 5 of the North Atlantic Treaty

Njarðarson, Sigurjón ; Njarðarson, Sigurjón

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2016, Vol.12(1), pp.67-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferences, power and policy outcomes in public policy in Iceland: The Icelandic Housing Fund fiasco 2003-2005

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2014, Vol.10(2), pp.273-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2014.10.2.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auður Styrkársdóttir. From feminism to class politics, the rise and decline of women's politics in Reykjavík 1908-1922.

Kristín Ástgeirsdóttir 1951-

Saga, 38. árgangur 2000, 1. tölublað

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Njóttu matar þíns.

Ragnhildur Vigfúsdóttir 1959-

Vera, 10. árgangur 1991, 5. tölublað

Toàn văn sẵn có

16
Frèttir frá Fulltrúa-þínginu í Hróarskeldu: viðvíkjandi málefnum íslendínga, gefnar út af nokkrum íslendíngum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frèttir frá Fulltrúa-þínginu í Hróarskeldu: viðvíkjandi málefnum íslendínga, gefnar út af nokkrum íslendíngum

Sigurosson, Jón

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Man in Politics

Mckee,, Oliver

The North American Review, 1 August 1929, Vol.228(2), pp.185-192

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1992  (6)
 3. 1993đến1999  (1)
 4. 2000đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Danish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ragnhildur Vigfúsdóttir
 2. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir
 3. Helgason, Þorkell
 4. Njarðarson, Sigurjón
 5. Guðmundsson, Sigurður

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...