skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisa-heilkenni – sjúkratilfelli

Sigmundsson, Freyr Gauti ; Stromqvist, Fridrik ; Karlsson, Bjarki

Laeknabladid, 2019, Vol.105(5), pp.231-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; ISSN: 0023-7213 ; PMID: 31048557 ; DOI: 10.17992/lbl.2019.05.232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strömqvist, F.
  2. Sigmundsson, F.G.
  3. Sigmundsson, Freyr Gauti
  4. Stromqvist, Fridrik
  5. Stromqvist, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...