skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa Chủ đề: Middle Aged xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early and Long-term Outcome after Open Surgical Suprarenal Aortic Fenestration in Patients with Complicated Acute Type B Aortic Dissection

Szeberin, Z ; Dósa, E ; Fehérvári, M ; Csobay-Novák, C ; Pintér, N ; Entz, L

European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, July 2015, Vol.50(1), pp.44-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-5884 ; E-ISSN: 1532-2165 ; DOI: 10.1016/j.ejvs.2014.12.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interplay of HIV-1 phenotype and neutralizing antibody response in pathogenesis of AIDS

Scarlatti, Gabriella ; Leitner, Thomas ; Hodara, Vida ; Jansson, Marianne ; Karlsson, Anders ; Wahlberg, Johan ; Rossi, Paolo ; Uhlén, Mathias ; Fenyö, Eva Maria ; Albert, Jan

Immunology Letters, 1996, Vol.51(1), pp.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2478 ; E-ISSN: 1879-0542 ; DOI: 10.1016/0165-2478(96)02550-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrastructural identification of dividing cells in the adult mammalian central nervous system

Momma, S ; Vasilyeva, E ; Tomilin, N ; Shupliakov, O

Journal of Neuroscience Methods, 2002, Vol.119(1), pp.59-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; E-ISSN: 1872-678X ; DOI: 10.1016/S0165-0270(02)00179-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dósa, E.
 2. Pintér, N
 3. Lagercrantz, Svetlana
 4. Zhang, Hong
 5. Rosenquist, Richard

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Medicine
 4. Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...