skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance of the Hebrews, 1863–1875: The diaspora roots of an ultra-Orthodox proto-Zionist utopia in Palestine

Silber, Michael K.

Journal of Israeli History, 01 September 2008, Vol.27(2), p.119-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-1042 ; E-ISSN: 1744-0548 ; DOI: 10.1080/13531040802284031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification with the national in-group: a Hungarian questionnaire/A nemzettel valo azonosulas magyar kerdoive.(Eredeti kozlemenyek)(Report)

Szabo, Zsolt Peter ; Laszlo, Janos

Magyar Pszichologiai Szemle, 2014, Vol.69(2), p.293(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-0279 ; DOI: 10.1556/MPSzle.69.2014.2.1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Budapest Flâneur: Urban Modernity, Popular Culture, and the "Jewish Question" in Fin-de-Siècle Hungary

Gluck, Mary

Jewish Social Studies, Spring 2004, Vol.10(3), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00216704 ; E-ISSN: 15272028 ; DOI: 10.1353/jss.2004.0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish resistance in Poland's eastern borderlands during the second world war, 1939–41

Musial, Bogdan

Patterns of Prejudice, 01 December 2004, Vol.38(4), p.371-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-322X ; E-ISSN: 1461-7331 ; DOI: 10.1080/0031322042000304231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Roma prejudice in Hungary: predictors of blatant and uninhibited rejection/Romaellenes eloiteletek magyarorszagon: politikai orientaciotol, nemzeti identitastol es demografiai valtozoktol fuggetlen nyilt elutasitas.(Report)

Orsolya, Keresztes-Takacs ; Lilla, Lendvai ; Anna, Kende

Magyar Pszichologiai Szemle, 2016, Vol.71(4), p.609(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-0279 ; DOI: 10.1556/0016.2016.71.4.2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartók contra Möller or A Hidden Scholarly ars poetica

Vikárius, László

The Musical Quarterly, Spring 2007, Vol.90(1), pp.43-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdn004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A yiddishe mame desperately seeking a Mame Loshn: Toward a theory of the feminisation of stigma in the relations between Israelis and Holocaust survivors

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00066-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A görög katolikus egyház muvészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújúlas/Ukrains'ki khoruhvy

Himka, John-Paul

Canadian Slavonic Papers, Vol.53(1), pp.93-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvüségről

Huseby-darvas, Éva V

Language in Society, 1993, Vol.22(3), pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404500017395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến2003  (1)
 3. 2004đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eva V. Huseby-Darvas
 2. Lentin, Ronit
 3. Kontra, M
 4. Musial, Bogdan,
 5. Musial, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...