skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áramlás-egyenirányító zárt csõvezetékekhez
FLOW STRAIGHTENER FOR CLOSED PIPELINES

Anton, Hans-Joachim ; Rapaka, Madhukar

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Örvénykeltõ eszköz
VORTEX GENERATOR

Ovesen, Morten ; Hallberg, Curt

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torlónyomás-mentesítő
DEVICE FOR RELEASING DYNAMIC PRESSURE

Szalai,Tibor ; Szigyarto,Zoltan ; Barsony,Istvan ; Ligeti,Robertne

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Légtechnikai berendezés
VENTILATION DEVICE

Boellinger, Andreas ; Haendel, Claus ; Roth, Hans-Werner ; Schaal, Gerd-Eugen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXHAUSTER

Jungbeck, Eberhard ; Lehnhaeuser, Frank

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USTROJSTVO DLJA POLUCHENIJA CHASTNYKH POTOKOV IZ OBHEGO POTOKA FLJUIDNOJ SREDY
DEVICE FOR SEPARATING FLUID MEDIUM FLOW INTO SEVERAL PART-FLOWS

Leroy,Pierre,Fr ; Sprunck,Emile,Fr

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến1999  (1)
 3. 2000đến2001  (1)
 4. 2002đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (9)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haendel, Claus
 2. Balint, Andras
 3. Balint, A
 4. Anton, Hans-Joachim
 5. Varsanyi, Iren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...