skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Wide Web--orvosoknak.
World Wide Web--for physicians

Glanz, J ; Tornóci, L

Orvosi hetilap, 17 November 1996, Vol.137(46), pp.2612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 9005391 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az Internet és a World Wide Web--orvosoknak.
Internet and World Wide Web for physicians

Glanz, J ; Tornóci, L

Orvosi hetilap, 29 September 1996, Vol.137(39), pp.2169-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 8927366 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A jó és a rossz. Visszaélés a tömegmédiumokkal. A gyermekellátás feladatai.
The good and the bad. The abuse of mass-media. Tasks in child care

Rodé, Magdolna

Orvosi hetilap, 24 October 2004, Vol.145(43), pp.2199-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 15575497 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tisztelt fószerkesztó úr!
To the Editor in Chief: Internet, information, e-mail and surgical procedures

Kassai, M

Magyar sebeszet, April 2001, Vol.54(2), pp.126

ISSN: 0025-0295 ; PMID: 11339090 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Magyar Sebeszet  (1)
 2. Orvosi hetilap  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tornóci, L
 2. Glanz, J
 3. Rodé, Magdolna
 4. Rodé, M.
 5. Kassai, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...