skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Májban is manifesztálódó antrakoszilikózis.
Anthracosilicosis manifested in the liver

Kádas, I ; Szende, B ; Csikós, A ; Szendröi, M

Morphologiai es igazsagugyi orvosi szemle, October 1984, Vol.24(4), pp.305-8

ISSN: 0540-889X ; PMID: 6513959 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bányászok egyes ventilatios ertekeinek valtozása 5 ev alatt.
Changing values of ventilation in miners during a 5-year period

Háber, J ; Andik, I ; Sárdi, F

Orvosi hetilap, 12 January 1969, Vol.110(2), pp.73-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 5765073 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weil-féle betegség elöfordulása hazai szénbányászok között.
Incidence of Weil's disease among coal miners in Hungary

Kemenes, F ; Patonay, J ; Nemes, T ; Zsembery, D ; Weiner, G

Orvosi hetilap, 26 June 1966, Vol.107(26), pp.1210-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 5943407 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A krónikus aspecifikus légúti megbetegedés epidemiológiai vizsgálata szénbányászok között.
Epidemiologic studies of chronic nonspecific respiratory diseases among coal miners

Kopp, M S ; Timár, M ; Skrabski, A P ; Háber, J

Orvosi hetilap, 18 March 1973, Vol.114(11), pp.616-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 4688276 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A porbelégzés a pécsi szénbányászok bronchitisének pathogenesisében.
Dust inhalation in the pathogenesis of bronchitis in miners of Pécs

Háber, J ; Horváth, R ; Kishindi, K K ; Pál, I ; Simon, Z ; Zibotics, H

Orvosi hetilap, 13 December 1970, Vol.111(50), pp.2953-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 5492648 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dohányzás és felsö légúti hurut kóroki serepe a pécsi szénbányászok krónikus bronchitisében.
The role of smoking and upper respiratory diseases in chronic bronchitis of coal miners of Pécs

Háber, J ; Horváth, R ; Kishindi, K K ; Pál, I ; Simon, Z ; Zibotics, H

Orvosi hetilap, 06 June 1971, Vol.112(23), pp.1344-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 5566919 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (1)
 2. 1969đến1969  (1)
 3. 1970đến1970  (1)
 4. 1971đến1973  (2)
 5. Sau 1973  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Háber, J
 2. Pál, I
 3. Horváth, R
 4. Kishindi, K K
 5. Zibotics, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...