skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A szabad magyar könyv

Kerekes, Pál

Korunk, 2018, Issue 11, pp.99-107

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

2
Chapitre 9. Un contexte technique et des dispositifs à appréhender
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 9. Un contexte technique et des dispositifs à appréhender

Le Deuff, Olivier

Presses de l’enssib

ISBN: 9791091281324 ; E-ISBN: 9782375460016 ; E-ISBN: 2375460014 ; DOI: 10.4000/books.pressesenssib.2477

Toàn văn sẵn có

3
Chapitre 7. Usages et Usagers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 7. Usages et Usagers

Le Deuff, Olivier

Presses de l’enssib

ISBN: 9791091281324 ; E-ISBN: 9782375460016 ; E-ISBN: 2375460014 ; DOI: 10.4000/books.pressesenssib.2610

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (2)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

  1. OpenEdition  (2)
  2. CEEOL Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Deuff, Olivier
  2. Kerekes, Pál

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...