skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hindi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vaidya-prānạ̄valī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaidya-prānạ̄valī

Dāsa, Śyāma

Toàn văn không sẵn có

2
Rasamañjarī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rasamañjarī

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ispāta, Khāna aura Dhātu Mantrālaya kī anudānoṃ kī māṅgeṃ = Demands for grants of Ministry of Steel, Mine [sic] and Metals.

India.,Ministry Of Steel, Mines, And Metals

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paitṛoliyama aura Rasāyana tathā Khāna aura Dhātu Mantrālaya kī anudānoṃ kī māṅgeṃ = Demands for grants of Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.

India.,Ministry Of Petroleum &Amp;Amp Amp Chemicals And Mines &Amp;Amp Amp Metals

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF URANIUM

Chandola, L; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Vigyan Pragati 19: 310-11(Jul 1970), 01 January 1970

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF TRANSURANIUM ELEMENTS

Manoharlal; Bhabha Atomic Research Centre, Bombay (Corporate Author)

Vaigyanik 3: No. 3, 5-9 12 45(Jul 1971), 01 January 1971

Toàn văn không sẵn có

7
Rasa-śāstra paricaya = Introduction to rasa shastra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rasa-śāstra paricaya = Introduction to rasa shastra

Gauḍa, Banav&Amp Amp #X101 R&Amp Amp #X12b L&Amp Amp #X101 La; Koṭh&Amp;Amp;#X101;R&Amp;Amp;#X12b;, Ya&Amp;Amp;#X15b;Avanta

Toàn văn không sẵn có

8
Rasaprakāśasudhākaraḥ : Siddhipradā Hindīvyākhyā sahitạh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rasaprakāśasudhākaraḥ : Siddhipradā Hindīvyākhyā sahitạh

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sechzig Jahre weltweiter Entwicklung in der Grundwasseranreicherung ; Soixante ans de progrès mondiaux d’une recharge maîtrisée des aquifères ; Sesenta años de progreso mundial en la gestión de la recarga de acuíferos ; ستون عاما من الجهود في التغذية تحكم فيها لطبقاتُالم المياه الجوفية علي الصعيد العالمي ; 六十年全球可管理的含水层补给进展 ; Zestig jaar wereldwijde vooruitgang in kunstmatige infiltratie ; Kuusikymmentä vuotta globaalia tekopohjaveden tuotantoa ; प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण में वैश्विक प्रगति के साठ साल ; Sessanta anni di progressi a livello globale nella ricarica delle falde acquifere in condizioni controllate ; 대수층 함양관리의 60년간 세계적 진보 ; Sessenta anos de progressos globais em recarga gerenciada de aquíferos ; Sáu mười năm tiến bộ toàn cầu trong quản lý bổ cập tầng chứa nước
Sixty years of global progress in managed aquifer recharge

Dillon, P. ; Stuyfzand, P. ; Grischek, T. ; Lluria, M. ; Pyne, R. ; Jain, R. ; Bear, J. ; Schwarz, J. ; Wang, W. ; Fernandez, E. ; Stefan, C. ; Pettenati, M. ; Gun, J. ; Sprenger, C. ; Massmann, G. ; Scanlon, B. ; Xanke, J. ; Jokela, P. ; Zheng, Y. ; Rossetto, R. ; Shamrukh, M. ; Pavelic, P. ; Murray, E. ; Ross, A. ; Bonilla Valverde, J. ; Palma Nava, A. ; Ansems, N. ; Posavec, K. ; Ha, K. ; Martin, R. ; Sapiano, M.

Hydrogeology Journal, 2019, Vol.27(1), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1841-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (1)
 2. 1910đến1967  (1)
 3. 1968đến1968  (1)
 4. 1969đến1970  (2)
 5. Sau 1970  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Bài báo  (3)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Sanskrit  (2)
 3. French  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Italian  (1)
 6. German  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Vietnamese  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Finnish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schwarz, J.
 2. Xanke, J.
 3. Grischek, T.
 4. Jokela, P.
 5. Ansems, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...