skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hindi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gupta sāmrājya.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gupta sāmrājya.

Gupta, Parmeshwari Lal

Toàn văn không sẵn có

2
Bhagavadgītā aura vedagītā
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bhagavadgītā aura vedagītā

Sārasvata, Jagannātha Śāstri

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, ethnicity, and grassroots governance in Arunachal Pradesh, India

Mishra, Aparimita ; Mishra, Deepak K.

Asian Journal of Women's Studies, 02 April 2016, Vol.22(2), p.147-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2016.1182306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mishra, D.K.
  2. Gupta, Parmeshwari Lal
  3. Deepak K. Mishra
  4. Sārasvata, Jagannātha Śāstrī
  5. Mishra, Deepak

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...