skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
ʻIḳar ha-leuʾmim
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ʻIḳar ha-leuʾmim

Zangwill, Israel

Toàn văn sẵn có

3
The Holocaust Is Over; We Must Rise From its Ashes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Holocaust Is Over; We Must Rise From its Ashes

Burg, Avraham

ISBN10: 0230618979 ; ISBN13: 9780230618978 ; E-ISBN10: 0230616127 ; E-ISBN13: 9780230616127

Toàn văn không sẵn có

4
Army of shadows Palestinian collaboration with Zionism, 1917-1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Army of shadows Palestinian collaboration with Zionism, 1917-1948

Cohen, Hillel

E-ISBN 0520252217 ; E-ISBN 9780520252219 ; E-ISBN 9780520933989

Toàn văn không sẵn có

5
Modernism and Cultural Transfer - Gabriel Preil and the Tradition of Jewish Literary Bilingualism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Cultural Transfer - Gabriel Preil and the Tradition of Jewish Literary Bilingualism

Feldman, Yael S.

ISBN: 9780878204090 ; ISBN: 0878204091 ; E-ISBN: 9780878201402

Toàn văn sẵn có

6
Israeli identities Jews and Arabs facing the self and the other
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israeli identities Jews and Arabs facing the self and the other

Auron, Yair

E-ISBN 9780857453051 ; E-ISBN 9780857453068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The discourse of language testing as a tool for shaping national, global, and transnational identities

Shohamy, Elana

Language and Intercultural Communication, 01 May 2013, Vol.13(2), p.225-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2013.770868

Toàn văn không sẵn có

8
Zhang Xueliang : The General Who Never Fought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhang Xueliang : The General Who Never Fought

Shai, Aron

E-ISBN: 9780230348912 E-ISBN: 0230348912 DOI: 10.1057/9780230348912 ISBN: 9780230279063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic identity and the position of women among Arabs in an Israeli town

Shokeid, Moshe

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1980, Vol.3(2), p.188-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1980.9993299

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A confiscated memory Wadi Salib and Haifa's lost heritage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A confiscated memory Wadi Salib and Haifa's lost heritage

Weiss, Yfaat

E-ISBN 9780231152266

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The aspect of the heart’: English and self-identity in the experience of preservice teachers

Tashma Baum, Miri

Language and Intercultural Communication, 16 July 2014, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2014.934379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Peace first a new model to end war.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace first a new model to end war.

Savir, Uri

E-ISBN 1576755967 ; E-ISBN 9781576755969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The uncovered head Jewish culture new perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uncovered head Jewish culture new perspectives

Itzhaki, Yedidya

E-ISBN 1611490367 ; E-ISBN 0874135001 ; E-ISBN 9781611490367

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Marginal at the center the life story of a public sociologist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marginal at the center the life story of a public sociologist

Kimmerling, Baruch

E-ISBN 9780857457202 ; E-ISBN 9780857457516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Aramaic and Hebrew letters

Lindenberger, James M ; Richards, Kent Harold

ISBN: 1-589830-40-0 ; ISBN: 978-1-589830-40-4

Toàn văn không sẵn có

16
To be an actress.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To be an actress.

Shean, Nava

E-ISBN 9780761850274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A Possible Peace Between Israel and Palestine An Insider's Account of the Geneva Initiative
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Possible Peace Between Israel and Palestine An Insider's Account of the Geneva Initiative

Menachem Klein

E-ISBN 0231139047 ; E-ISBN 9780231139045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (2)
 2. 1986đến2006  (2)
 3. 2007đến2009  (4)
 4. 2010đến2012  (6)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (14)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shai, Aron
 2. Weiss, Yfaat
 3. Kimmerling, Baruch
 4. Shokeid, Moshe
 5. Cohen, Hillel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...