skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23.692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific activities - Weizmann Institute of Science

ISSN0083-7849

Truy cập trực tuyến

2
Kimiʾah, oder, shaydikụnst ̣: vạrinn di tsuzammnzetsung und tserlegung der natịrlikhn und kịnstḷikhn kẹrper gelehrt ̣vịrd
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kimiʾah, oder, shaydikụnst ̣: vạrinn di tsuzammnzetsung und tserlegung der natịrlikhn und kịnstḷikhn kẹrper gelehrt ̣vịrd

Schoenemann, Salomon

---

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problem of chemical terminology in Hebrew

Herbert, L M

Harofe haivri. The Hebrew medical journal, 1960, Vol.1, pp.146-50

PMID: 14401210 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on the chemical basis of the antigenicity of proteins

Arnon, R; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorine substituted aromatic-polycyclic hydrocarbons in biological active regions

Blum, Jochanan; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEASUREMENT OF TRITIUM METHODS AND INTERPRETATION

Karfunkel, U.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dehydration and urinary pH

Adar, R ; Tennenbaum, J ; Lenz, R ; Sohar, E

Harefuah, 15 May 1961, Vol.60, pp.323-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 13681442 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the structure and constitution of the myelin sheath

Wolman, M

Harefuah, 01 April 1962, Vol.62, pp.247-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 14008111 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serological test for the determination of chorionic gonadotropin in biological fluids

Bertiny, B ; Nagy, N ; Ratt, L

Dapim refuiim. Folia medica, May 1962, Vol.21, pp.268-72

ISSN: 0366-9637 ; PMID: 13868439 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid method for the determination of fat in the feces

Sompolinsky, D ; Katz, S ; Mates, A

Dapim refuiim. Folia medica, July 1962, Vol.21, pp.355-7

ISSN: 0366-9637 ; PMID: 13915159 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements and changes in the methods of determining protein-bound iodine (PBI)

Strauss, K ; Eichhorn, F ; Rotenberg, A

Dapim refuiim. Folia medica, July 1962, Vol.21, pp.375-8

ISSN: 0366-9637 ; PMID: 13917705 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of Rappaport's method for determining 17-ketosteroids to the determination of 17-hydroxycorticosteroids

Fishel, Y ; Pinchevski, H

Dapim refuiim. Folia medica, July 1962, Vol.21, pp.372-3

ISSN: 0366-9637 ; PMID: 13893215 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of impurities in analytical materials

Avinur, Pinhas; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organo-metallic clay complexes

Yariv, Shmuel; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of some new inorganic ion-exchanges and the studies of their properties

Albu-Yaron, Ana; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry and biochemistry ; Khimiyah organit u-viyokhimiyah

Leibowitz , Yeshayahu ; Stark , Rafael.

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in the series of the psuedoaromatic hydrocarbons

Agranat, Israel; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khimiyah organit aromatit u-viyokhimit ; Aromatic and biochemical organic chemistry

Bar-Meir , Shimon. ; Hart , Ya'Akov.

p.;

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The biochemistry of the mucopolysaccharides in the bovine corneal stroma

Saliternik-Givant, Shulamith; Universitạh Ha-ʻivrit Bi-Yerushalayim

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPORT ON THE ACTIVITY OF THE LABORATORY FOR LABELLED COMPOUNDS, SEPTEMBER 1969--OCTOBER 1970: RADIOCHEMISTRY DEPARTMENT. - NRCN--307

Buchman, O.

Report Number: NRCN--307 ; DOE Contract Number: None

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23.692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)
 2. Toàn văn trực tuyến (23.622)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (15)
 2. 1966đến1980  (16)
 3. 1981đến1994  (6)
 4. 1995đến2010  (11)
 5. Sau 2010  (23.643)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.620)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...