skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 166  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

הרכבי תוספים ונוזלים של תהליך תעשייתי
Additive compositions and industrial process fluids

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

תכשיר לסיכה מיוצב
Stabilized lubricant composition

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

תהליך לטיפול בשפכים אורגנים ומוצר המתקבל מהתהליך
Process for the treatment of organic waste and product obtained thereof

Yefim Plopski ; Alexander Rogov

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

גז ריחני שאינו מכיל גופרית
Sulphur-free gas odorant

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

אתרים טריטילתים
Tritylated ethers

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

אתרים טריטילתים
Tritylated ethers

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שיטות ומערכת לייצור אלקטרוכימי של פחמן חד חמצני ושימושים בו
Methods and apparatus for electrochemical production of carbon monoxide and uses thereof

Igor Lubomirsky ; Valery Kaplan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

יצירה והפרדה מואצים באמצעות הידראט
Accelerated hydrate formation and dissociation

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

תהליך לייצור פרא-קסילן
Process for para-xylene production

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת הצתה היפרגולית לחומר הנעת טילים ג'לי
Hypergolic ignition system for gelled rocket propellant

Natan Benveniste ; Valeriano Perteghella ; Yair Solomon

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מיצוי סלקטיבי של אולפינים
Selective olefin extraction

Kevin John Schwint ; Robert J. Brummer

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שיטות ומערכות לייצור אנרגיה מפחמן דו-חמצני
Methods and systems for producing energy from carbon dioxide

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

תהליך לייצוב של שמן צפחה מזוקק לשימוש כסופח
Process for stabilization of refined oil shale for use as adsorbent

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 166  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (23)
 2. 2014đến2014  (21)
 3. 2015đến2015  (32)
 4. 2016đến2017  (56)
 5. Sau 2017  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Julius Michael Tollas
 2. William Arthur Fitzhugh Lee
 3. Liang-Tseng Fan
 4. Mohammad Reza Shafie
 5. Fang Howard L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...