skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.906  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific activities - Weizmann Institute of Science

ISSN0083-7849

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three-dimensional structure of the ribosome

Yonath, Ada

Harefuah, May 2012, Vol.151(5), pp.256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 22844725 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocompatibility of composites--literature review

Lederman, M ; Sharon, E ; Lipovezky-Adler, M ; Smidt, A

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), January 2015, Vol.32(1), pp.21-9, 60

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 25799791 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examination of the mechanical properties of zirconia and porcelain blocks after grinding with smooth and coarse diamond burrs

Shemer, S ; Hendler, A ; Pilo, R ; Weiss, E ; Perez-Davidi, M

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), April 2014, Vol.31(2), pp.31-9, 87

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 25252469 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber reinforced composite posts: literature review

Frydman, G ; Levatovsky, S ; Pilo, R

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), July 2013, Vol.30(3), pp.6-14, 60

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 24303738 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastomeric impression materials

Levartovsky, S ; Folkman, M ; Alter, E ; Pilo, R

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), April 2011, Vol.28(2), pp.54-64, 75

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 21848031 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic cannabinoids--the new "legal high" drugs

Berkovitz, Ronny ; Arieli, Mickey ; Marom, Eli

Harefuah, December 2011, Vol.150(12), pp.884-7, 937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 22352277 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of dental implant surface on osseointegration: review

Livne, S ; Marku-Cohen, S ; Harel, N ; Piek, D ; Ormianer, Z

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), January 2012, Vol.29(1), pp.41-6, 66

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 22991876 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening saliva

Deutsch, O ; Palmon, A ; Aframian, D J

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), April 2013, Vol.30(2), pp.16-23, 78

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 24020242 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impressions techniques--Part 2

Levartovsky, S ; Masri, M ; Alter, E ; Pilo, R

Refu'at ha-peh veha-shinayim (1993), October 2012, Vol.29(4), pp.33-8, 71

ISSN: 0792-9935 ; PMID: 23367724 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACUTE ALCOHOL INTOXICATION IN AN EIGHT WEEKS OLD INFANT

Frenkel Rutenberg, Tal ; Benacun, Michael

Harefuah, March 2017, Vol.156(3), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 28551931 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTS OF CANNABIS EXTRACT PREMEDICATION ON ANESTHETIC DEPTH

Ibera, Carlos ; Shalom, Ben ; Saifi, Fayez ; Shruder, Joshua ; Davidson, Elyad

Harefuah, March 2018, Vol.157(3), pp.162-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 29582946 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CANNABIS AND GLAUCOMA: AN ANCIENT LEGEND OR A NOVEL THERAPEUTIC HORIZON?

Mathalone, Nurit ; Wolf, Alvit ; Geyer, Orna

Harefuah, June 2015, Vol.154(6), pp.394-7, 403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 26281086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3d clock face display

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small diameter video camera heads and visualization probes and medical devices containing them

Elazar Sonnenschein ; Ariel Smoliar ; Yuval Malka

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amphiphilic compounds and vesicles/liposomes for organ-specific drug targeting

Charles Linder ; Eliahu Heldman ; Sarina Grinberg ; Victoria Kolot ; Eleonora Shaubi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock absorbing mechanism with feet protection for vehicle and aircraft seats

Shy Mindel ; Moshe Jacob Baum ; Anan Hassan ; David Engel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electricity-powered aircraft

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for tracking missiles

Michael Maidanik ; Alon Meron ; Alex Levit

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting board with removable cutting surface

Yishai Auerbach

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.906  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (29)
 2. Toàn văn trực tuyến (8.835)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (15)
 2. 1966đến1980  (16)
 3. 1981đến1994  (6)
 4. 1995đến2010  (12)
 5. Sau 2010  (8.856)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.833)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yaakov Shoshan
 2. Peter Joseph Sweeney
 3. Gil Koifman
 4. Pilo, R.
 5. David Maman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...