skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Households of immigrants from USSR who arrived in Israel in October-December 1990: a follow-up survey, three years after immigration

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), December 1995, Vol.46(12 Suppl.), pp.131-90

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233667 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the problems of planned parenthood

Azrieli, S

ha-Ahot be-Yisrael, November 1975, Vol.23(94), pp.23-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-1165 ; PMID: 1051967 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who arrived in 1977/78 and 1978/79 one year after immigration (comparative data)

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), 1981, Vol.32(5 Supplement), pp.77-122

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233695 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who arrived in 1977/78, 1978/79 and 1979/80 one year after immigration (comparative data)

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), October 1982, Vol.33(10 Supplement), pp.49-98

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233701 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Census of population and housing, 1983. Educational level: selected data from the sample enumeration

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), March 1985, Vol.36(3), pp.1-38

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12222392 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Census of population and housing, 1983. Population and households in Jerusalem, Tel Aviv and Haifa, by statistical area, sub-quarter and quarter. Selected demographic characteristics from the complete enumeration

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), December 1984, Vol.35(12 Supplement), pp.45-104

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233703 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (1)
 2. 1981đến1981  (1)
 3. 1982đến1983  (1)
 4. 1984đến1985  (2)
 5. Sau 1985  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Population Information Program
 2. Azrieli, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...