skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projection of images onto tangible user interfaces

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable parameter user interface

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile communications device user interface

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social filtering of user interface

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphic user interface for physical parameter mapping

Natan Katz ; Aharon Turgeman ; Gal Hayam

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning of components in a user interface

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive user interface based on analysis of chat messages content

Roy S. Melzer ; Nir Bejarano ; Yuval Efrati

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience/user interface based on interaction history

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for displaying gallery of formatting options applicable to a selected object

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation user interface in support of page-focused, touch - or gesture-based browsing experience

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method and graphical user interface for presenting and installing applications

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for displaying gallery of formatting options applicable to a selected object

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for resource consumption analytics

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User co-routine interface for customizing sip and sdp protocols

Charles J. Breidenstein ; James W. Delmege

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, method and computer program for creating and manipulating data structures using an interactive graphical interface

Peter Joseph Sweeney ; Mark William Connoly ; Robert George Barlow-Busch

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, method and computer program for creating and manipulating data structures using an interactive graphical interface

Peter Joseph Sweeney ; Mark William Connoly ; Robert George Barlow-Busch

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchically-organized control galleries

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF SIMULATION IN SURGICAL TRAINING--A NEW ERA

Rofe, Guy ; Lissak, Arie ; Brandes-Klein, Orly ; Segev, Eran ; Paz, Moran ; Hod, Yael ; Barzilai, Menashe ; Auslender, Ron ; Shapira, Chen ; Kaufman, Yuval

Harefuah, June 2015, Vol.154(6), pp.398-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 26281087 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for controlling the temperature of water in a hot water installation

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (3)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (26)
 5. Sau 2016  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (49)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Harefuah  (2)
 2. Medline  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peter Joseph Sweeney
 2. Mark William Connoly
 3. Robert George Barlow-Busch
 4. Niv, Yaron
 5. Hod, Yael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...