skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שיטה לייצור אוקסינדולים מותמרים ב-n סולפוניל
Method for producing n-sulfonyl-substituted oxindoles

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
The physical world of the greeks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical world of the greeks

Sambursky, Samuel

E-ISBN 0691024111 ; E-ISBN 0691084777 ; E-ISBN 9780691603094 ; E-ISBN 9781400858996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
From Christianity to Judaism story of Isaac Orobio de Castro
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Christianity to Judaism story of Isaac Orobio de Castro

Kaplan, Yosef

E-ISBN 0197100600 ; E-ISBN 1904113141 ; E-ISBN 9780197100608 ; E-ISBN 9781904113140 ; E-ISBN 9781909821415

Toàn văn sẵn có

8
Turn aside from evil and do good an introduction and a way to the tree of life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turn aside from evil and do good an introduction and a way to the tree of life

Eichenstein, Zevi Hirsch

E-ISBN 9781874774112 ; E-ISBN 9781909821293

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jewish-Christian debate in the high Middle Ages: a critical edition of the Niẓẓaḥon vetus with an introd., translation, and commentary

Berger, David

ISBN: 0-827601-04-2 ; ISBN: 1-568219199 ; ISBN: 978-0827601-04-8

Toàn văn sẵn có

10
Israeli identities Jews and Arabs facing the self and the other
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israeli identities Jews and Arabs facing the self and the other

Auron, Yair

E-ISBN 9780857453051 ; E-ISBN 9780857453068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rashi

Liber, Maurice; Szold, Adele (Translator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1994  (1)
 3. 1995đến2001  (1)
 4. 2002đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (7)
 2. Sáng chế  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tsevi Hirsh
 2. Eichenstein, Zevi Hirsch
 3. Yalon, Judith
 4. Oren Soffer
 5. Samuel Sambursky

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...