skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthodoxia kai neoterikotita: prolegomena (Orthodoxy and Modernity: an Introduction)

Preda, Radu

Religion, State & Society, 01 September 2012, Vol.40(3-4), pp.433-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-7494 ; E-ISSN: 1465-3974 ; DOI: 10.1080/09637494.2012.760225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'That boy needs therapy': Constructions of psychotherapy in popular song lyrics

Hadjiosif, Miltiades ; Coyle, Adrian

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 October 2017, Vol.19(4), pp.357-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1386223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primerjava zagovora živali v Plutarhovi razpravi O uživanju mesa in v Shelleyjevem Zagovoru naravne prehrane

Vičar, Branislava

Keria, 2013, Vol.15(1), pp.133-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.15.1.133-147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcultural histories of psychotherapy

Martin, Keir

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 January 2018, Vol.20(1), pp.104-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1421988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective

Nic Craith, Máiréad

E-ISBN: 9780230355514 E-ISBN: 023035551X DOI: 10.1057/9780230355514 ISBN: 9780230202634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Greek modernism and beyond essays in honor of Peter Bien.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek modernism and beyond essays in honor of Peter Bien.

Tziovas, Dimitris

E-ISBN 9780847685776 ; E-ISBN 9780847685769

Toàn văn không sẵn có

7
Manolis Anagnostakis poetry and politics, silence and agency in post-war Greece.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manolis Anagnostakis poetry and politics, silence and agency in post-war Greece.

Calotychos, Vangelis

E-ISBN 9781611474657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, Vol.12 1997-1998.(Review)

Stewart, Charles

Middle Eastern Studies, April, 2000, Vol.36(2), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (3)
 4. 2013đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (3)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. Italian  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Slovenian  (1)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tziovas, Dimitris
 2. Preda, Radu
 3. Coyle, A.
 4. Stewart, Charles
 5. Nic Craith, Máiréad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...