skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chēmika chronika (International ed.)

Henōsis Hellēnōn Chēmikōn. Epistēmonikē Epitropē ; Henōsis Hellēnōn Chēmikōn

ISSN: 0366-693X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thioprotamine on chorionic gonadotropic hormone

Kampourakes, I

Hellenike iatrike, June 1960, Vol.29, pp.656-8

ISSN: 0258-2694 ; PMID: 13751097 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΝΕΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΚΑΠΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ ΔΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Agrafiotis Kon/Nos

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΝΔΕΝΙΩΝ

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΔΟΥΛΟΝ

Mari Magdalini

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Magdalinos Kon/Nos

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΑΣΗΤΙΚΟΝ ΖΑΚΧΑΡΟΠΗΚΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

Beer Robert

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ - ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Siachos Panagiotis

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΔΙΑΦΑΝΙΩΝ

Floudos Vasileios

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΨΕΥΔΟΡΟΦΑΙ

Antoniadis Efstathios ; Koltsaklis Christos

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΠΟΛΥΒΟΛΟΝ ΜΕΤΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙ' ΙΣΧΥΟΣ

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΧΟΡΤΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Caprigiani Poerio

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΕΩΣ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΒΛΑΒΗΣ

Vlantis Nikolaos ; Gkoziakas Athanasios ; Nikolaou Petros

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 5.618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5.616)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (2.097)
 2. 1962đến1963  (1.238)
 3. 1964đến1965  (160)
 4. 1966đến1968  (1.863)
 5. Sau 1968  (260)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (5.616)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Demtsikas Stefanos
 2. Fischer Artur
 3. Brichard Edgard
 4. Papadopoulos Georgios
 5. Gennadis Menelaos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...