skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Greek xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, Vol.12 1997-1998.(Review)

Stewart, Charles

Middle Eastern Studies, April, 2000, Vol.36(2), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘burden’ of emotions in language teaching: negotiating a troubled past in ‘other’-language learning classrooms

Charalambous, Constadina

Language and Intercultural Communication, 29 June 2013, Vol.13(3), p.310-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2013.804535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primerjava zagovora živali v Plutarhovi razpravi O uživanju mesa in v Shelleyjevem Zagovoru naravne prehrane

Vičar, Branislava

Keria, 2013, Vol.15(1), pp.133-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.15.1.133-147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘That boy needs therapy’: Constructions of psychotherapy in popular song lyrics

Hadjiosif, Miltiades ; Coyle, Adrian

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 October 2017, Vol.19(4), p.357-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1386223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcultural histories of psychotherapy

Martin, Keir

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 January 2018, Vol.20(1), p.104-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1421988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The discursive deployment of race talk

Dasli, Maria

Language and Intercultural Communication, 02 October 2014, Vol.14(4), p.460-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2014.948879

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking classroom silences: a view from linguistic ethnography

Rampton, Ben ; Charalambous, Constadina

Language and Intercultural Communication, 02 January 2016, Vol.16(1), p.4-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1115053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (2)
 3. 2014đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (2)
 2. French  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Slovenian  (1)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Charalambous, Constadina
 2. Rampton, Ben
 3. Charalambous, C.
 4. Dasli, M
 5. Coyle, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...