skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Greek xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the unknown aspects of Roma community in Cyprus and the role of social work practice

Panayiotopoulos, Christos ; Zachariades, Agamemnonas

European Journal of Social Work, 17 June 2016, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2016.1188773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical social work professionalization perspectives among mental health social workers

Karpetis, George

European Journal of Social Work, 15 March 2014, Vol.17(2), p.293-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2013.802664

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating motherhood as a refugee: experiences of loss, love, survival and pain in the context of forced migration

Kelly, Aisling ; Nel, Pieter W. ; Nolte, Lizette

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 July 2016, Vol.18(3), p.252-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2016.1214160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYGLOT PERSPECTIVES

Herzfeld, Michael

Anthropological Quarterly, Winter 2009, Vol.82(1), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; E-ISSN: 15341518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (1)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nel, Pieter
 2. Nel, P.W.
 3. Zachariades, Agamemnonas
 4. Nolte, L.
 5. Herzfeld, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...