skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La contribution des manuels scolaires de langue à la formation de l'identité nationale et à la constitution du soi international : la présentation du soi national au cours du temps
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Hoi Slavoi en Helladi: anaskeuē tōn theōriōn Phallmeraur
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoi Slavoi en Helladi: anaskeuē tōn theōriōn Phallmeraur

Hopf, Carl Hermann Friedrich Johann; Zambaldi, Francesco

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthodoxia kai neoterikotita: prolegomena (Orthodoxy and Modernity: an Introduction)

Preda, Radu

Religion, State & Society, 01 September 2012, Vol.40(3-4), pp.433-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-7494 ; E-ISSN: 1465-3974 ; DOI: 10.1080/09637494.2012.760225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'That boy needs therapy': Constructions of psychotherapy in popular song lyrics

Hadjiosif, Miltiades ; Coyle, Adrian

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 October 2017, Vol.19(4), pp.357-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1386223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primerjava zagovora živali v Plutarhovi razpravi O uživanju mesa in v Shelleyjevem Zagovoru naravne prehrane

Vičar, Branislava

Keria, 2013, Vol.15(1), pp.133-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.15.1.133-147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcultural histories of psychotherapy

Martin, Keir

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 January 2018, Vol.20(1), pp.104-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1421988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Place, Belonging and Language : An Intercultural Perspective

Nic Craith, Máiréad

E-ISBN: 9780230355514 E-ISBN: 023035551X DOI: 10.1057/9780230355514 ISBN: 9780230202634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Greek modernism and beyond essays in honor of Peter Bien.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek modernism and beyond essays in honor of Peter Bien.

Tziovas, Dimitris

E-ISBN 9780847685776 ; E-ISBN 9780847685769

Toàn văn không sẵn có

9
Manolis Anagnostakis poetry and politics, silence and agency in post-war Greece.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manolis Anagnostakis poetry and politics, silence and agency in post-war Greece.

Calotychos, Vangelis

E-ISBN 9781611474657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, Vol.12 1997-1998.(Review)

Stewart, Charles

Middle Eastern Studies, April, 2000, Vol.36(2), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1999  (1)
 3. 2000đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. French  (4)
 3. Italian  (2)
 4. German  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Slovenian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Coyle, Adrian
 2. Vičar, Branislava
 3. Martin, K.
 4. Kougia, Vasiliki
 5. Craith, Máiréad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...