skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETRACTED: Lobectomy after three-dimensional computed tomography of the pulmonary artery

Simoglou, Christos ; Tsolakis, Nikolaos

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, November 2014, Vol.22(9), pp.1080-1083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-4923 ; E-ISSN: 1816-5370 ; DOI: 10.1177/0218492314530976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of semen: Aristotle and some Galen’s fallacies

Andrey Darovskikh

SCHOLE, 01 January 2017, Vol.11(1), pp.95-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336 ; DOI: 10.21267/AQUILO.2017.11.4521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porphyry, To Gaurus, On how embryos are ensouled afonasin@gmail.com An introduction, translation from the Greek into Russian and notes

Eugene Afonasin

SCHOLE, 01 January 2013, Vol.7(1), pp.176-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galen. On my own books

Irina Prolygina

SCHOLE, 01 July 2017, Vol.11(2), pp.636-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hipokratova prisega in njen pomen za medicinsko deontologijo

Drnovšek, Vlasta

Keria, 2008, Vol.10(1), pp.33-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.10.1.33-51

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical theory in Heraclides of Pontus

Lonie, I M

Mnemosyne, 1965, Vol.18, pp.126-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7074 ; PMID: 19603568 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Slovenian  (1)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vlasta Močnik Drnovšek
 2. Močnik Drnovšek, Vlasta
 3. Simoglou, L.
 4. Darovskikh,
 5. Lonie, I M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...